عید مبعث

سلام بر مبعث، بهاری‏ترین فصل گیتی!

سلام بر مبعث، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت!

سلام بر مبعث؛ روزی که گل‏های ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد!


در اثنای بوسیدن آفتاب

حرا ماند و جانی پر از التهاب

محمد در این بزم محض دعاست

مهیای هم صحبتی با خداست

 چنان لحظه ها با دلش محرمند

که گویی ز قبل آشنای همند

کران تا کران نور بود و خدا

نبود این حرا، طور بود و خدا

حرامانده در التهابی عمیق

میان دو دریای جوشان غریق

چو صحرا هوای رسیدن گرفت

حرا بار دیگر تپیدن گرفت

حرا از دل، از لاله لبریز شد

و آماده فتح پاییز شد

سررسید هیات محرم تا محرم

............................

تا به کی چهره ی خورشید عدالت مستور

تا به کی سلطه ی بیدادگران با زر و زور

با من امروز بخوانید همگی این منشور

منجی کل جهان آمده با مشعل نور

.....................................

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد.
مبعث، ختم رسولان, عید بعثت، حضرت محمد(ص), غار حرا،صلوات, امین وحی، عید نبوت