بسم رب الشهدا

انگیزه قیام عاشورا

مقدمه:

براساس تفسیری که امروز مادی گرایان در مورد قیام های اجتماعی می کنند انفجار یک جامعه مانند انفجار یک دیگ بخار به هنگام بسته شدن دریچه های اطمینان آن است که در این صورت چه انسان بخواهد و چه نخواهد به علت تراکم انفجار خود به خود رخ می دهد. به تعبیر دیگر قیام انفجاری در مقیاس کوچک مانند انفجار عقده ی یک فرد خشمگین است که هنگام لبریز شدن کاسه ی صبرش بی اختیار آنچه را در دل دارد بیرون می ریزد، گرچه بعداً پشیمان می گردد.


اما با توجه به نمونه هایی از نامه ها و بیانات امام حسین علیه السلام که در این مقاله بررسی می کنیم به خوبی روشن می شود که قیام این پیشوای بزرگ، از این مقوله نبوده است، بلکه یک قیام آگاهانه و براساس احساس وظیفه و با توجه به تمام خطرات بوده است.

اصلاح امت پیامبر صلی الله علیه و آله اصلی ترین انگیزه ی قیام:

امام حسین علیه السلام در مواقع گوناگون و متعدی ضمن بیانات ارزشمند خود، اهداف قیام شان را تشریح می کردند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- وصیت نامه اعتقادی- سیاسی امام

امام حسین علیه السلام پیش از حرکت از مدینه، وصیت نامه ای خطاب به بردارش محمد حنیفه نوشت و در آن پس از بیان عقیده خویش درباره ی توحید و نبوت و معاد چنین نوشت:«... من، نه از روی خود خواهی و سرکشی و هوسرانی (از مدینه) خارج می شوم، و نه  برای ایجاد فساد و ستمگری، بلکه هدف من از این حرکت، اصلاح مفاسد امت جدم(پیامبر) و منظورم از امر به معروف و نهی از منکر است و می خواهم سیره ی جدم و پدرم علی بن ابی طالب را در پیش گیرم...»

کلمه ی اصلاح در جایی مطرح می شود که در عقب آن فساد و خرابی حاصل شده باشد. اگر ساختمانی خراب شود و معمار به درست کردن آن بپردازد آنگاه کلمه اصلاح بر آن اطلاق می شود. البته قابل توجه است که اصلاح در هر زمینه ای با توجه به شرایط و مقتضیات خود انجام می گیرد مثلاً اصلاح ساختمان به این است که پایه های محکم، سقف محکم و دیوارهای استوار داشته باشد. پس وقتی امام علیه السلام قصد اصلاح امت جدش را کرده به این معناست که پیش از آن توسط معاندین و منافقین مسلمان نما مفاسدی در دین راه یافته که جز با قیام و برانداختن ریشه ی ظلم، این فساد برطرف نخواهد شد.

نامه به سران قبایل بصره:

امام حسین علیه السلام پس از ورود به مکه نامه ای به سران قبایل بصره فرستاد و طی آن پس از اشاره به دوران خلفای گذشته چنین نوشت:«... شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت می کنم زیرا در شرایطی قرار گرفته ایم که سنت پیامبر به کلی از بین رفته و بدعت ها زنده شده است...»

سنت پیامبر صلی الله علیه و آله چه بود که در زمانه ی امام حسین علیه السلام به کلی از بین رفته بود؟!

یکی از سنت های پیامبر این بود که حاکم باید عادل باشد. اما یزید که پیش از رسیدن به حکومت اسیر هوس ها و پای بند تمایلات افراطی خود بود، بعد از رسیدن به حکومت نیز نتوانست حاقل مثل پدر، ظواهر اسلام را حفظ کند. وی علناً شراب می خورد و تظاهر به فساد و گناه می کرد. در شب نشینی ها و بزم های اشرافی می نشست و به باده گساری می پرداخت. امام حسین علیه السلام در چنین شرایطی سنت های پیامبر را از بین رفته دید...!

بدعت چیست؟

وارد کردن چیزی به دین که نه گفته ی خدا باشد و نه گفته ی پیامبر را بدعت می گویند. ما در طول تاریخ با بدعت های زیادی مواجه بودیم به خصوص پس از رحلت پیامبر که به دستور خلفا روایات بسیاری به اسم پیامبر جعل شد و حتی تفسیر آیات قرآن نیز با خواسته های شخصی و اسم دین همراه بود.

از این دو نمونه روشن می شود که وجود بدعت های بسیاری و از بین رفتن سنت ها در امت پیامبر که سالها برای ریشه دار شدنش زحمت کشیده شده بود، امام حسین علیه السلام را بر آن داشت که به اصلاح مفاسد برخاسته و اسلام را از هرزه های ظلم نجات دهد.

..............................

منابع: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی

ماه نامه ی اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره111
انگیزه قیام عاشورا، یزیدیان، منافقین, قیام، بدعت، نامه ها و بیانات امام حسین(ع), ظلم و ستم، هدف قیام سید الشهدا، سنت پیامبر, وصیت نامه امام حسین(ع)