امام زمان(عج):

از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید، برماست که شما را از سرچشمه سیراب برگردانیم، چنان­که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آن­چه از شما پوشیده شده نروید و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید.

بحارالأنوار، ج 53، ص 179
منتظر نگاه, عصر جمعه, بسوی ظهور, هم عهدان منتظر