بسم رب المنتظر

صلوات بر محمد و آل محمد

عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع

عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سرمستى دلهاى شیدا آمده

مصطفى با حضرت صادق به دنیا آمده


..........................................

رسول اکرم(صلوات الله علیه) بشارت آمدن مهدی موعود را به مسلمانان داده بودند. روایاتی نظیر «المهدی منا اهل البیت»؛ «مهدی از ما اهل بیت(ع) است»، «المهدی من ولد فاطمه»؛ «مهدی از فرزندان فاطمه است» یا «لا تقوم الساعهٔ حتی یقوم قائم الحق منّا و ذلک حین یأذن الله عزوجل ـ له فمن تتبعه نجی و من تخلف عنه هلک»؛ «رستاخیز برپا نخواهد شد، مگر این که قائم به حق ـ که از خاندان ماست ـ قیام کند و او آن گاه قیام می کند خدای بزرگ اجازه قیامش دهد و در آن هنگام کسی که از او اطاعت کند، نجات می یابد و آن کسی که از فرمانش سرپیچی کند، نابود می شود» هم از پیغمبر(ص) نقل شده است.

پیامبر رحمت(ص) در برخی از سخنان به شباهت خود و فرزندشان حضرت مهدی(عج) اشاراتی داشتند، «القائم من ولدی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوهم الی کتاب ربی عزوجل من اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی و من انکره فی غیبته فقد انکرنی»؛ «قائم از فرزندان من است، نامش نام من و کنیه اش کنیه من و شمائلش شمائل من و سنتش سنت من است، مردم را بر دین و روش من استوار می دارد و آنان را به کتاب پروردگار عزوجل من فرا خواند، هر که او را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده و هر که از او سرپیچی کند، از من سرپیچی کرده و هر کس او را در زمان غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده است.»

واژه «رحمت للعالمین» در قرآن خطاب به وجود مقدس حضرت ختمی مرتب محمد مصطفی(ص) بیان شده است، در روایات و لوح حضرت زهرا سلام الله علیها واژه «رحمت للعالمین» فقط خطاب به امام عصر(ارواحناه فداه) به کار رفته است، همچنین در روایت

دیگری حضرت محمد(ص) بشارت خروج مردمی از مشرق را دادند که ناظر به همین انقلاب اسلامی است، «یَخرُجُ ناسٌ مِنَ المَشرِقِ فَیُوَطِّئونَ لِلمَهدِیِّ سُلطانَهُ»؛ «مردمی از مشرق قیام می کنند و زمینه حکومت مهدی(عج) را فراهم می آورند.»

با اینکه رسول خاتم(ص) عدالت گستری را از مهمترین اهداف مهدوی می دانند، پیامبر اعظم(ص) یکی از آرزوهای خویش را درک دوران حکومت حضرت مهدی بر می شمارند و همچنین کسانی را که از امام عصر(عج) تبعیت کنند را از بهترین امت خود توصیف می کنند: «خوشا به حال آنان که قائم خاندان مرا درک کنند؛ در حالی که پیش از دوران قیام، به او و امامان قبل از او اقتدا کرده و از دشمنان ایشان، اعلام بیزاری کرده باشند، آنان دوستان و همراهان من و گرامی ترین امت من، در نزد من هستند.»

امام صادق(ع) فرمود:« همانا بیشترین غضب و خشم خدا بر دشمنانش هنگامی است که حجتش در میانشان نباشد و غیبت کرده باشد.»

درک دوران حکومت حضرت مهدی(عج) آرزوی پیامبران است.

میلاد رئیس مکتب محمد مصطفی(ص)

و رئیس مذهب صادق آل عبا(ع) مبارک باد 

خبرگزارى فارس
حجت الاسلام بالادستیان
http://www.aftabir.com
پیامبر رحمت للعالمین، صادق آل عبا, عدالت گستری، آرزوی پیامبران, امام عصر(ع)، حجت, میلاد رئیس مکتب و رئیس مذهب