حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه 1391

22 بهمن ماه1391

حضور پر شور مردم
22 بهمن 1391، راهپیمایی, دهه فجر، یوم الله، حضور پر شور مردم, الله اکبر، مرگ بر آمریکا, مرگ بر اسراییل، مرگ بر انگلیس