پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله):

«هر کس ظهور مهدی را انکار نماید، کافر گشته است؛ هر کس نزول عیسی را انکار نماید، کافر گشته است؛ و هر کس خروج دجال را انکار نماید، کافر گشته است».

کورانی، معجم الاحادیث الامام المهدی (علیه السلام)، ج3، ص40؛ فرائد السمطین، ج2، ص334.
دجّال, دجال, خروج سفیانی, قیام خراسانی