بسم رب المنتظَر

امام خمینی (رحمت الله علیه):

ما آمده ایم تا سنگرهای کلیدی دنیا را فتح کنیم.

حرکتی که هدف آن بازگشت به اسلام ناب و هویت فراموش شده ی دینی و رهایی از دست استکبار جهانی باشد بیداری اسلامی نامیده شده است.


نقطه شروع حرکت بیداری اسلامی را می توان در انقلاب اسلامی ایران جست و جو کرد. در دهه ی 50 که ملت ایران به رهبری روح الله به پا خواستند و علیه مستکبرین جهان شوریدنده تمامی چشم های پر اضطراب به سمت ایران و نتیجه این قیام خیره شد.

هنگامی که ندای الله اکبر در 21 بهمن 57 تخت پادشاه ایران را لرزاند تمامی تلاش های دشمنان در جهت خاموش کردن این نور الهی حرکت کردند تا نتیجه این قیام جز شکست نباشد.

این تلاش ها را می توان به چهار بخش تقسیم کرد که خوشبختانه با تدبیر ولایت و هوشیاری ملت ایران به عنوان مشعل فروزان و چراغ راه بیداری اسلامی تمامی این تلاش ها بی ثمرماند و این حرکت هم چنان به قوت خود ادامه یافت.

1. مخالفان بیداری اسلامی و مستکبرین جهان پس از انقلاب اسلامی با تحمیل جنگ هشت ساله به ملت بیدار ایران سعی بر آن داشتند تا علاوه بر خاموش کردن این نور الهی در ایران مانع از گسترش این حرکت در سایر ملت ها باشند که سقوط خرمشهر موجب خنکای دل آنها شد و گمان کردند که به دین آرمان رسیدند اما با فتح خرمشهر از سوی رادمردان الهی ملت ایران نه تنها این حرکت خاموش نشد بلکه موجب افزایش قوت دل دوستان این ملت و جرقه ای برای شروع این حرکت در سایر ملل شد.

2. پس از شکست مفتضحانه دشمنمان در جنگ تحمیلی آن ها عجولانه به دنبال راه دیگری برای جلوگیری از پیشرفت بیداری اسلامی بودند که برای رسیدن به این هدف به جنوب لبنان حمله کردند. و تمام امکانات و نیروی رزمی خود را در آنجا به کار گرفتند تا شاید اندکی از خروش و جوشش حرکت بیداری ایجاد شده در این کشور بکاهند که در این زمینه موفق نبودند زیرا حزب الله لبنان با به کارگیری توان خود و انسجام بخشیدن به نیروی زرمی اش بر ان شد تا بر دشمن دینرینه خود پیروز شود که با لطف الهی این هدف محقق شد و بار دیگر دشمنان بیداری اسلامی به خاک پشیمانی نشستند.

3. پس از لبنان دشمنان به فکر تسخیر گزینه کوچکتری برای رسیدن به اهداف خود بودند که جنگ 22 روزه به غزه را آغاز کردند و در این حمله وحشیانه نیز مردم ستمدیده غزه با جزم عزم راسخ خود دشمنان را مجبور به عقب نشینی کردند.

4. و در آخرین حماقت مخالفان بیداری اسلامی به کشتی آزادی که حاوی کمک های تمامی  صلح دوستان جهان بود حمله کردند و این منجر به جریمه دار شدن قریحه انسان دوستی و آزادی خواهی ملت ها شد و در اولین بازتاب ملت های عربی منطقه با قیام علیه حکام جور خود که با دشمنان ملت فلسطین دوست بودند انزجار خود را از این حرکت نشان دادند و تمامی این اتفاقات و حمایت های دشمنان منجر به شروع و شکل گیری بیداری اسلامی شد.
بیداری اسلامی در کشورها, انقلاب اسلامی ایران, جنگ تحمیلی 8 ساله, صلح و آزدای خواهی