امام زمان(عجل الله):

همانا من دعاگوی هر مؤمنی هستم که مصیبت جد شهیدم را یادآوری کند و آن گاه برای تعجیل فرج و تأیید من دعا نماید.

موسوی اصفهانی، مکیال المکارم، ج2
مهدی یاوران و سلوک حسینی, تعجیل فرج, مصیبت امام حسین(ع), دعای امام زمان(عج)