بسم رب النور

ماه رمضان ماه بندگی

به نام رمضان، ماه اولیای خدا ‏

به نام رمضان، ماه نیایش عصمت ‏و ستایش غربت ‏


به نام رمضان، ماه روحانی شدن ‏نفس. ‏

مبارک ترین ماه سال از راه رسید ‏

و انتظار هنوز باقیست ‏

و انتظار هنوز معنا می شود ‏

و انتظار هنوز اقتداری ندارد ‏

و انتظار هنوز همان کنده کاری روی ‏قلبهای سرد است ‏

و انتظار هنوز....‏


آقا جانم!‏

رؤیایی دیدم که خانه ای خریده ای،‌ ‏بی در و پنجره و دیوار و می دانم که ‏حیاط آن همیشه پر از هوای تازه ی ‏بازنیامدنت است.

اما من نمی توانم به ‏رؤیای آمدنت در این خانه قناعت کنم.

سرورم!‏

مگر میان این دریای زلال انتظار،چند ‏رود گل آلود می گذرد. ‏

آقای من! مولای من! ‏

حال می دانم باید طور دیگری ‏دلنوشته ام را آغاز نمایم:

سلام، آقای ‏من؛ حالِ همه ی ما خوب است، اما تو ‏باور نکن ... .

روزگارمان سرد، ‏آمالمان زرد است. بیا بیا بیا ... . ‏

ماه رمضان، ماه ضیافت الهی،‌ ماه ‏تذهیب روح،

ماه باز متولد شدن ‏بر همگان مبارک باد. ‏

اللهم عجل لولیک الفرج
رمضان، ماه بندگی, ماه ضیافت الهی, ماه اولیای خدا ‏, مبارک ترین ماه