امام خمینی(ره):

روضه سید الشهدا برای حفظ مکتب سید الشهدا است.


رهبر معظم انقلاب می فرمایند:

مجالس ما، مجالس حسینی، یعنی مجالس ضد ظلم، مجالس ضدسلطه، مجالس ضد شمرها و یزیدها و ابن زیادهای زمان موجود، زمان حاضر، معنایش این است. این استمرار ماجرای امام حسین(علیه السلام) است...
امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری, مجالس ضد ظلم، ضد سلطه, مکتب سید الشهداء, مجالس حسینی، مجالس ضد شمر و یزید و ابن زیاد