به نام وادی عشق اله

می خواهم از چیزی سخن به میان آورم که اولین قرنی... را فدایی آن کرد، و خدای عزوجل در وصف آن به موسی که پیامبرش بود چنین گفت: ای موسی تو را دوبار نسبت به مادرت و یکبار نسبت به پدرت سفارش می کنم.


محبت به مادر دامن پروری که با صدای گریه های شبانه ات خواب خود را با نگرانی به هم می زد، احسان به پدری با دست های پینه بسته و صورتی آفتاب سوخته که با صدای خنده ات و شوق روی ماهت دلش به عالمی سفر می کرد، نیکی به مادری که در آغوشش آرام می شدی و با صدای تپش همیشه مهربان قلبش چشمانت راهی رؤیا می شد. او که زهرای اطهر در وصفش می فرماید... پا در رکاب مادر باش چرا که بهشت تو زیر قدوم مادرت است. نیایش شبانه اش زمزمه لالایی بر در گوشهایت بود و اذان صبحش بوسه بر گونه هایت.

خدمت به مادر و همنشینی با حجت زمان در دنیا و آخرت:

روزی حضرت موسی (ع) از خدا درخواست نمود تا همنشین وی در آخرت را به او نشان دهد. خداوند به پسر قصابی اشاره نمود، حضرت موسی (ع) به دنبال آن پسر گشت وی را پیدا نمود و از او خواست تا که روزی همراه او باشد تا دلیل مقام و منزلتش را در یابد. پسر قبول کرد و بعد از کار به خانه اش رفتند. حضرت موسی (ع) مشاهده کرد که آن پسر مادر افتاده و پیرش را داخل سبدی گذاشته و کارهایش را می کند و دوباره او را به مکان قبلی باز می گرداند، حضرت موسی (ع) متوجه شد مادر چیزی را زیر لبانش زمزمه می کند بعد از کمی تأمل فهمید که او ذکر می کند: انشاء... خداوند تو را همنشین موسی (ع) کند.

و این پدرت بود که رسالت انبیاء را ادامه داد و چون ابراهیم ( سوره ابراهیم آیه 40 و 41 )، عیسی ( 30 تا 32 مریم ) نوح "( 28 نوح ) و یحیی ( 12 تا 14 مریم ) و ... حق والدین که اطاعت است را سررشته ی خود قرار داد تا اسوه ی نیکو برای فرزندش باشد.

قرآن که چشمه سار محبت و دریای عشق است حسن خلق به والدین را با توجه به آیات 14 لقمان، 15 احقاف، 8 عنکبوت، 215 بقره، 180 بقره، 23 و 24 اسرا و ... به مردمان گوشزد کرده است.

کتابی که حقوق فرزندان نسبت به والدین را چنین بیان می کند:

1 . اطاعت فرمان والدین مگر در معصیت خدا

2 . به اسم صدا نکردن والدین

3 . جلوتر از والدین راه نرفتن

4 . قبل از والدین ننشستن

5 . خشوع و فروتنی هنگامی که خشمگین می شود

6 . شکرگزار آنها بودن

7. خیرخواه آن ها بودن

8 . برآوردن حاجات ایشان

9 . دعا کردن در حق ایشان

10 . سبب فحش مردم نسبت به والدین نشدن.

و این حق فقط به زمان حیاط والدین محدود نمی کند و در زمان فوت آنها و بعد از مرگ را چنین بیان می کند:

1 – عمل کردن به وصیت نامه ی والدین چنانچه بر اساس قوانین شرعی باشد

2– دعا و درخواست معرفت از خدا برایشان

3 – رسیدگی به امور دنیویشان

4– انجام عبادت و خواندن قرآن نماز و هدیه به روحشان

5 – خواندن نماز قضا و گرفتن روزه ی قضایشان

6 – مداومت در زیارت قبورشان

7 – حفظ مودت و ارتباط سالم خانوادگی با اقوامشان

8 – احسان به آشنایان و دوستانشان

9 – صدقه دادن و خدمت به مردم به نیت ایشان

10 – زیارت معصومین به نیتشان

دوست عزیزم حال که همه ی این اعمال را به بهترین نحو انجام دادی ازاین مزایا بهره مند خواهی شد:

1 – تحصیل رضای خدا و اهل بیت

2 – قبولی طاعات و عبادات

3 – جوابگویی بخشی از حق والدین

4 – استحکام خانواده و موفقیت در زندگی

5 – احسان فرزندان در آینده

6 – طول عمر و برکت عمر

7 – افزوده شدن ثروت

8 – افزوده شدن توفیقات معنوی

9 – از بین سختی ها در موقع جان دادن

10 – ایمنی از فشار قبر

11 – بهشتی شدن

12 – همنشینی با حجت زمان و معصوم شدن در دنیا و آخرت.

داستانی را ضمیر بحث کردم تا اهمیت خلق نیکو را بهتر درک کنیم:

فردی مسیحی به نام زکریا ابن ابراهیم نزد امام صادق (ع) آمد و عرض کرد من مدتی است به اسلام روی آوردم، اما مادرم مسیحی است باید از او اطاعت کنم؟

امام صادق (ع) فرمودند: تا جائیکه خلاف دستور خدا نیست با توجه به دین شکوهمند اسلام باید از او اطاعت کنی، بعد از مدتی مادر که دید احترام به والدین از جانب پسرش بیشتر شده است از وی علت را جویا شد. گفت: به دلیل احکام مقدس دین مبارک اسلام است که به من چنین حکم می کند: مادر هم علاقمند این دین شد و به اسلام روی آورد.

...........................

1 . نهج البلاغه، حکمت 399.
2 . حضرت ابراهیم جز اینکه پیامبر عظیم الشأنی بودند، همسر و فرزندی نمونه هم بودند و در دعاهاشان به یاد فرزندان و والدین بودند.
3 . حضرت عیسی (ع) در دوران نوزادی لب به سخن گشود و از حق مادر خود دفاع نمود.
احسان به والدین, اهمیت خلق نیکو, خدمت به مادر, همنشین با حجت خدا