بسم رب المنتظر

شهسواران معبد کابالا

نتایج مباحث تا الان

1- بحث از فرقه ی شهسوران معبد که تصور می شود منشأ ماسونری است شروع کردیم دیدیم هرچند فرقه ی شهسوران معبد به عنوان یک فرقه مسیحی شکل گرفت اما تحت تاثیر برخی مکتب ها و آموزه های سری که در اورشلیم کشف کرده بودند قرار گرفته و کاملا نسبت به مسیحیت مرتد شده و به یک سازمان ضد مذهب که مراسم بدعت گذرانه انجام می دهند تبدیل شدند.


2- تعلیمات که بر شهسوران معبد تاثیر گذاشت در حقیقت چیزی جز کابالا نبوده است.

3- وقتی کابالا را بررسی کردیم مدارکی به دست آوردیم که نشان می داد هر چقدر هم که کابالا شبیه عرفان یهودیت باشد، در واقع مکتب و آموزه های الحادی کهن تر از یهودیت است که بعدها به آن وارد گردیده و ریشه های واقعی آن به مصر باستان برمی گردد.

4- مصر باستان تحت سیطره ی نظام الحادی فراعنه بود و ما در آنجا عقیده ای را یافتیم که پایه فلسفه های الحادی مدرن را تشکیل می دهد: که جهان به خودی خود موجود بوده و بر اساس احتمال تکامل می یابد. ص 31

تاریخ کابالا

کتاب مقدس سفر خروج EXOdus عنوان کتاب دوم تورات است. این کتاب توضیح می دهد که چگونه بنی اسرائیل تحت رهبری حضرت موسی(ع) مصر را ترک کرده و از ستمگری فرعون گریختند. فرعون بنی اسرائیل را وادار می کرد که چون بردگان کار کنند و به آزادی آن ها رضایت نمی داد. اما وقتی فرعون با معجزاتی که خداوند از طریق موسی(ع) انجام می داد و مصایبی که بر مردمان خود تحمیل می کرد مواجه گردید، نرم تر شد.

و به این ترتیب یک شب بنی اسرائیل گرد هم آمدند و مهاجرت خود از مصر را آغاز کردند. پس از آن فرعون بر بنی اسرائیل هجوم آورد اما خداوند با معجزه دیگری که از طریق موسی(ع) انجام داد آنها را حفظ کرد. ص 35

اما، ما در قرآن معتبرترین توصیف خروج از مصر را می یابیم چرا که تورات بعد از آن که ص 35 بهر موسی(ع) نازل گردید دچار تحریفات فراوان شد. یک دلیل مهم این مطلب که در 5 کتاب تورات؛ سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تثنیه تناقضات فراوان وجود دارد. این واقعیت که سفر تثنیه با وصف رحلت و خاکسپاری موسی(ع) به پایان می رسد، مدرک مسلمی است.

گوساله ی طلایی:

بر اساس آیات قرآن یکی از حقایق مهم در مورد خروج بنی اسرائیل از مصر این است که با وجود این که خداوند توسط حضرت موسی (ع) آن ها را از ستمگری فرعون رهانید، علیه دین فرستاده شده از طرف خداوند طغیان کردند.

بنی اسرائیل قادر نبودند یکتاپرستی که حضرت موسی(ع) به آن ها ابلاغ می کرد را درک کنند و همواره به بت پرستی و شرک گرایش داشتند.ص 36

قرآن مجید این تمایل عجیب را این گونه بیان فرموده است.

و بنی اسرائیل را از دریا (به ساحل سلامت) گذراندیم. تا به قومی برخوردند که بر پرستش بتان خود همت گمارده بودند ( پس به آئین بت پرستی مایل شدند و به موسی).

گفتند « ای موسی برای ما خدایانی مثل خدایان که این بت پرستان را است مقدر کن » موسی(ع) در جواب گفت: « براستی شما مردم نادانی هستید که در حقیقت خدایانی که این جماعت بت پرستان را است فانی، و عقاید و آئین بتان باطل است » ( اعراف: 139 – 138 ) ص 37

با وجود هشدارهای موسی (ع) بنی اسرائیل به انحراف خود ادامه دادند و هنگامی که موسی برای تنها بالا رفتن از کوه سینا آن ها را ترک نمود این انحراف کاملا مشهود گردید.

مردی به نام سامری با استفاده از غیبت موسی (ع) خروج کرد. او به آتش گرایش بنی اسرائیل به بت پرستی دامن زد و آن ها را مجاب کرد که پیکری از گوساله بسازند و آن را بپرستند:موسی غضبناک و اندوهگین به سوی قومش بازگشت و گفت: « ای قوم من! آیا پروردگار شما به شما وعده های نیکو نداده بود؟ آیا وعده ی خدا طولانی شد؟ یا مایل شدید که غضب پروردگارتان به شما فرود آید که وعده ی مرا خلاف کردید؟

گفتند: « ما به اختیار خود وعده ی تو را خلاف نکردیم، لکن از تجمل و زیور مردم با رهایی بر دوش ما بود. آن ها را در آتش افکندیم و سامری چنین ( فتنه انگیزی و) راهنمایی کرد « آن گاه سامری » برای آنان پیکر گوساله ای بساخت که صدایی ( شگفت هم چون صدای گاوان ) داشت و گفتند: این ( گوساله ) خدای شما و خدای موسی است که فراموشش کرده بود » ( طه 88 _ 86 )

سؤال

چرا در بین بنی اسرائیل گرایش مستمری برای ساخت بت و پرستش آن وجود داشت؟ منشأ این انحراف کجاست؟

واضح است جامعه ای که قبلاً هرگز اعتقادی به بتها نداشته ناگهان چنین رفتار پوچی را نمی پذیرد که بتی بسازد و آن را پرستش کند. تنها کسانی که بت پرستی برایشان یک میل ص 37 طبیعی به شمار می رود و می توانند چنین رفتار غیر معقولی داشته باشند. ص 38

بنی اسرائیل از زمان جد خود حضرت ابراهیم (ع) به خدای یگانه اعتقاد داشتند. بنی اسرائیل ( فرزندان یعقوب (ع) ) عقاید یکتاپرستی که از اجداد خود ابراهیم، اسحاق، یعقوب (ع) به ارث برده بودند را حفظ کردند. آن ها همراه حضرت موسی (ع) به مصر آمدند و علیرغم این که در میان مصریان بت پرست زندگی می کردند، عقاید یکتاپرستی خود را مدتها حفظ کردند در داستان های قرآنی مشخص می گردد که وقتی حضرت موسی (ع) بر بنی اسرائیل نازل شد ص 38 آن ها یکتاپرست بوده اند.

تنها توضیح این مسأله این است که بنی اسرائیل تحت تاثیر مردمان بت پرستی که در میان آن ها زندگی می کردند قرار گرفته و شروع به تقلید آن ها کرده اند و بت پرستی مدل بیگانه را جایگزین دینی کردند که از طرف خداوند برای آن ها برگزیده شده بود (هرچند بسیاری از آن ها به عقاید یکتاپرستی پایبند باقی ماندند )

وقتی ما این موضوع را از دیدگاه مدارک تاریخی بررسی کنیم متوجه می شویم این آئین الحادی که بنی اسرائیل را تحت تاثیر قرار داده از مصر باستان بوده است.

یک مدرک مهم در این زمینه گوساله ی طلائی است.

گوساله طلائی که بنی اسرائیل آن را وقتی موسی (ع) در کوه سینا بود پرستیدند و در واقع مدلی از دوبت مصری به نام هاثور Hathor و آفیس Aphis بود. ص 39


نویسنده مسیحی ریچارد رایوز در کتاب خود با عنوان دیرزمانی در آفتاب می نویسد:
هاثور و آفیس خدایان گاو ماده و گاو نر مصر بودند که نماینده ی پرستش خورشید به شمار می رفتند. این ستایش تنها مرحله ای از تاریخ طولانی آفتاب پرستی مصریان بود. گوساله طلائی کوه سینا مدرکی کاملا قطعی برای اثبات این است که مراسم مورد نظر مربوط به پرستش آفتاب است ...

تاثیر مذاهب الحادی مصریان بر بنی اسرائیل در مراحل مختلفی اتفاق افتاد بنی اسرائیل به مجرد این که با مردمان کافر برخورد کردند، این برخورد موجب بروز یک عقیده ی بدعت گذرانه گردید و همانطور که آیه ی قرآن تصریح می فرماید:

گفتند: ای موسی، برای ما خدایانی مثل خدایانی که این بت پرستان را است مقدر کن ( اعراف، 138 ) ص 39

آن چه آن ها به پیامبر خود گفتند: « ... ای موسی به تو ایمان نمی آوریم مگر این که خدا را آشکار ببینیم. ( بقره، 55 )

نشان می دهد که آن ها تمایل داشتند جسمی مادی را پرستش کنند که با چشم قابل رویت باشد همان طور که مذهب الحادی مصریان تصریح داشت. ص40

منبع:
فراماسونری جهانی، افشاء و نقد فلسفه ماسونی، اثر: هارون یحیی، ترجمه: دکتر سید داود میر ترابی، انتشارات: العمی، چاپ سوم، تابستان 1387
فراماسونری, شهسواران معبد کابالا, تاریخ کابالا، بنی اسرائیل, حضرت موسی، گوساله ی طلایی