ذکر مصائب اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و گریه بر مظلومیت آن حضرت، از بهترین، مؤثرترین و میانبرترین راههای ایجاد ارتباط قلبی با امام زمان (عجل الله) است، گریه کنندگان مصائب امام حسین (علیه السلام) بیش از هر کس به امام زمان (عجل الله) شباهت می یابند و همین وجه شباهت، رشته اتصال و پیوند بین ایشان و امام زمانشان می گردد.

آنان که به هنگام یادآوری مصائب امام حسین (علیه السلام) به یاد منتقم حقیقی می افتند و پیش از هر چیزی نصرت و تعجیل در فرج آن حضرت را می طلبند، مورد توجه خاص و ادعیه ویژه آن مولای کریم قرار می گیرند.

یکی از ویژگیهای مشترک تمام شهیدان، این فدائیان خالص امام زمان (عجل الله) از احترام و ارادت مداوم به ساحت امام حسین (علیه السلام) و گریه بر مصائب آن حضرت بوده است.
مظلومیت امام حسین(ع), منتقم خون حسین(ع), شهدا, گریه بر مصائب حسین (ع)