بسم رب المنتظر

صاحب تفسیر در المنثور با استاد خود می فرماید پیامبر اکرم(ص) این آیه شریفه را تلاوت فرمودند که اگر شما از این دین روی برگردان شوید خداوند گروه دیگری را جایگزین شما نماید که آنان مانند شما نیستند. اصحاب عرض کردند یا رسول الله منظور از آنان که به جای ما می آیند چه کسانی هستند؟

حضرت دست روی شانه ی سلمان فارسی گذاشت و فرمودند قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست اگر ایمان متوقف به رسیدن به ستاره ثریا باشد حتما "رجالی از فارس" به آن دست خواهند یافت.

"عصر ظهور ص 220 به نقل از المیزان ج 18 ص 250"
ایرانیان و عصر ظهور, رجالی از فارس, حدیث ظهور, سلمان فارسی