بسم رب المنتظر

حجاب تکریم زنحجاب، تکریم آن کسى است که در حجاب است. حجاب زن، تکریم زن است. در بیشتر کشورها - حالا من «بیشتر» که میگویم، چون همه را اطلاع ندارم - در گذشته، در قدیم، در همین اروپا تا دویست سیصد سال پیش زنهاى اعیان و اشراف حجابى روى صورتشان مى‌انداختند؛ در بعضى از فیلمهاى قدیمى شاید دیده باشید. یک حجاب مى‌انداختند که چشمها به روى آنها نیفتد. این، تکریم است.


در ایران باستانى زنهاى اعیان و اشراف و رؤسا همه باحجاب بودند؛ زنهاى افراد پائین و طبقات پست، نه، بى‌حجاب هم مى‌آمدند؛ مانعى هم نبود.

اسلام آمد این تبعیض را گذاشت کنار، گفت نخیر،

زن باید باحجاب باشد؛

یعنى این تکریم مال همه‌ى زنان است. این است نظر اسلام.

آن وقت آنها حالا شده‌اند طلبکار، ما شده‌ایم بدهکار! آنها بدهکارند؛ آنها باید بگویند چرا زن را مثل یک کالا وسیله‌ى شهوترانى قرار دادند.

این هوچیگرى‌هاى آنها در مورد زن است؛ آن وقت راجع به زن بحث میکنند: شما حجاب را اجبارى کردید. خود آنها بى‌حجابى را اجبارى میکنند، دختر دانشجو را تو دانشگاه راه نمیدهند، به خاطر اینکه روسرى دارد، آن وقت به مات میگویند چرا شما حجاب را اجبارى کردید! این در جهت کرامت زن اس، آن در جهت پرده‌درى و بى‌احترامى به زن است. و از این قبیل مواردى هست که اینها هوچیگرى‌هاى غرب است.

بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) در دیدار دانشجویان دانشگاه‌هاى استان یزد- ۱۳۸۶/۱۰/۱۳
حجاب تکریم زن، بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی), حجاب اجباری، کرامت زن, بی حجابی اجباری، زن وسیله شهوترانی, هوچیگرى‌هاى غرب