بسم رب الحسین

محرم

وقتی به تن لباس سیاه عزا کنی

دل را به ماتمی ابدی مبتلا کنی


گویی حسین و یکسره اشکت روان شود

وقتی لوای خیمه ماتم به پا کنی

از نای خسته تو نوای حزین رسد

ذکر از شهید تشنه لب نینوا کنی

یا صاحب الزمان چه شود از کرامتت

ما را مقیم یک سحر کربلا کنی

وقتی طواف مرقد شش گوشه می کنی

تنها دعای ماست که ما را دعا کنی

..........................

سررسید به سوی ظهور1389
محرم ، خیمه ماتم, لباس سیاه عزای امام حسین, شهید تشنه لب نینوا, مرقد شش گوشه