بسم رب المنتظر

زینب کبری نمونه کامل یک زن

شخصیت زینب کبری منحصر در بُعد غمگساری و پرستاریِ آن بزرگوار نیست. زینب کبری(س) یک نمونه ی کامل از زن مسلمان است؛ یعنی الگویی که اسلام برای تربیت زنان، آن را در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده است.


زینب کبری دارای شخصیت چند بعدی است؛ دانا و خبیر و دارای معرفت والا و یک انسان برجسته است که هر کس با آن بزرگوار مواجه می شود، در مقابل عظمت دانایی و روحی و معرفت او احساس خضوع می کند.

شاید مهمترین بعدی که شخصیت زن اسلامی می تواند آن را در مقابل چشم همه قرار دهد- تأثیری که از اسلام پذیرفته- این بُعد است.

شخصیت زن اسلامی به برکت ایمان و دل سپردن به رحمت و عظمت الهی، آن چنان سعه و عظمتی پیدا می کند که حوادث بزرگ در مقابل او، حقیر و ناچیز می شود. در زندگی زینب کبری، این بُعد از همه بارزتر و برجسته تر است.

حادثه ای مثل روز عاشورا نمی تواند زینب کبری را خرد کند. شکوه و حشمت ظاهری دستگاه ستمگر جباری مثل یزید و عبیداله بن زیاد تمی تواند زینب کبری را تحقیر کند. زینب کبری در مدینه- که محل استقرار شخصیت با عظمت اوست- و در کربلا- که کانون محنت های اوست- و در کاخ جبارانی مثل یزید و عبیداله بن زیاد، همان عظمت و شکوه معنوی را با خود حفظ می کند و شخصیت های دیگر در مقابل او تحقیر می شوند.

یزید و عبیداله بن زیاد- این مغروران ستمگر زمان خود- در مقابل این زنِ اسیر و دست بسته، تحقیر می شوند. زینب کبری شور عاطفه ی زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن، و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل اله، و زلال معرفتی که از زبان و دل او بیرون می ترواد و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند.

عظمت زنانه اش، بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک می کند. عظمت زنانه، یعنی این؛ یعنی مخلوطی از شور و عاطفه ی انسانی، که در هیچ مردی نمی توان این عاطفه ی شورانگیز را سراغ داد؛ همراه با متانت شخصیت و استواری روح که همه ی حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می کند و روی آتش های گداخته، شجاعانه قدم می گذارد و عبور می کند؛ در عین حال، درس می دهد و مردم را آگاهی می بخشد؛ در عین حال، امام زمان خود- یعنی امام سجاد- را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلا می بخشد؛ در عین حال، با کودکان برادر و بچه های پدر از دست داده ی آن حادثه ی عظیم، در میان آن طوفان شدید، مثل سد مستحکمی برای آن ها امنیت و آرامش و تسلا ایجاد می کند. بنابراین زینب کبری(س) یک شخصیت همه جانبه بود. اسلام زن را به این طرف سوق می دهد.

..............................................

منبع:

بایدها و نبایدهای عزاداری، کتاب اشک باید رازدار باشد از مجموعه کتاب های دانشجویی
عاطفه شورانگیز، حضرت زینب(س)،نمونه کامل یک زن, شخصیت زن اسلامی، عظمت زنانه، الگو زنان, روز عاشورا،, بایدها و نبایدهای عزاداری، اشک باید رازدار باشد