بسم رب المهدی

313 یاور جوان

ویژگی های جوان آنقدر مهم و با ارزش است که در تشکیل حکومت جهانی امام مهدی(عج) وجود یاران جوان چشم­گیر و نمایان است.

اوصاف و خصوصیاتی که در احادیث منقول از ائمه(ع) برای 313 نفر از اصحاب خاص امام مهدی(عج) ذکر شده عبارت است از: جوان، عالم، فقیه، عارف، ایمان استوار، شجاع، متواضع، شیفته ی شهادت و ... صفت جوانی یکی از ویژگی های این گروه می­باشد.

کمال الدین و تمام نعمه، صدوق، ص 105.

 
313 یاور جوان، مهدی یاور, ویژگی های جوان، ایمان استوار, حکومت جهانی امام مهدی(عج), 313 نفر، شیفته شهادت