بسم رب المنتظر

ویژگی های دوران عشق آفرینی

الف: دوران سیادت و فرمانروایی

پیامبر اکرم(ص) مراحل نخست رشد انسان را به سه بخش مهم تقسیم نموده و می فرمایند: "الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین"


فرزند در هفت سال اول سید و آقا و در هفت سال دوم فرمان بردار و مطیع و هفت سال سوم وزیر و مسئول است.

با الهام از این سخن پیامبر عظیم الشأن اسلام می توان دوران رشد انسان را تا 21 سالگی به ترتیب به سه مرحله سیادت، اطاعت و وزارت تقسیم نمود که این سه مرحله خود، منطبق با دوران کودکی، نوجوانی، و جوانی می باشد. اگر کودک، دوره سیادت و آقایی را به معنای واقعی و با آزادی و بهره وری از خواسته هایش سپری کند، به سادگی به دوره اطاعت خواهد رسید و همواره مطیع و فرمانبردار مربیان و والدین خواهد شد و نیز اگر دوران اطاعت (هفت سال دوم) را عاقلانه طی کند به وزارت و معاونت پدر و مادر در محیط خانواده دست خواهد یافت.

دوران کودکی، از دیدگاه تربیتی اسلام  و همچنین از نظر علمی، دوران سیادت و آزادی کودک و دوران همه چیز خواستن و تحرک و جنب و جوش داشتن، دوران بازی و تفریح، دوران فعالیت های آزاد و شگفتگی کودک است. در این دوران نباید طفل را از بازی و فعالیت های طبیعی بازداشت و در مقابل خواسته ها و تمایلاتش سد و مانع ایجاد کرد، بلکه باید این دوران را به طور طبیعی و آزادسپری کند، لذت ببرد، به بازی بپردازد، و تجربه کند این ها همه از اهداف تربیتی این دوران است. این دوران دوران سیادت، فرمانروایی و آقایی کودک و دوران امرو نهی او به والدین است، چنانچه رسول اکرم (ص) این حقیقت مهم را چنین گوشزد می کند. اولادنا اکبادنا صغراوهم امراونا... فرزندان ما جگرگوشه های ما هستند و خردسالانشان فرمانروایان ما....

آثار ارزشمند فرمانروایی کودک

1- شکوفایی استعدادهای نهفته 

طفلی که در محیطی آرام، آزادانه احساس کند هر آنچه را که می خواهد، برایش فراهم می شود، به طور طبیعی ذهنش آماده می گردد تا آنچه را در توان دارد بروز دهد و آشکار سازد... بخواهد و بیرون بریزد و استعدادهای نهفته خویش را ظاهر سازد. از طرفی این تجربیات، خود زمینه ساز درک و فهم و شناخت و خلاقیت بیشتروی در آینده خواهد شد.

2- اعتماد کودک به پدر و مادر 

در این دوران، کودکی که احساس کند هر چه می خواهد پدر و مادر در اختیار وی قرار می دهند به پدر و مادر اعتماد می کند و آنان را یار و یاور و نقطه اتکای خود در زندگی می شمارد و نسبت به آنان احساس امنیت و محبت می کند. در نتیجه زمانی که به رشد و بلوغ برسد از نظر عاطفی خود را مرهون محبت های والدین و وابسته به آنان حس می کند. در جوانی هم که پا به عرصه زندگی می گذارد و وارد اجتماع می شود، در برخورد ها و پیشامدها و مشکلات، والدین را از خویش می داند و با آنها به مشورت مینشیند و مسائل خود را با آنان در میان می گذارد، زیرا آنان را پشتیبان دلسوز برای خود می داند. در این جا چون جوان به والدین اعنماد پیدا کرده است، استدلال آنان را با جان و دل قبول می کند و از آنان تبیعت می کند و بالاخره والدین، به هر صورتی که باشد، با همه احوال برایش پذیرفتنی هستند.

3- مهیا شدن کودک برای دوران اطاعت 

زمانی که والدین موفق شدند با کودک ارتباطی دوستانه داشته باشند، و با محبت، اعتماد او را نسبت به خود جلب نمایند، کودک به آن ها علاقه مند می شود و در سنین نوجوانی و جوانی به دستور ها و راهنمایی های آنان توجه می کند.

4- تضمین آرامش روحی - روانی کودک 

پایه آرامش های دوران بعدی کودک، در گروه بهره گیری و غنای وی از آزادی و تجربه دوران سیادت است. آرامش و بردباری فرزند در جوانی و میزان رشد عقلی و شناختی او در بزرگسالی مرهون  فعالیت ها، جست و خیز ها، بازی گوشی ها و شور و نشاط او در دوران کودکی است.   5- پرورش شخصیت مستقل آنچه روحیه اعتماد به نفس کودک را در این دوران حفظ می کند و آن را بارور می سازد، آزادی و تجربه است. طفل در این سنین، خود به سادگی تجربه می کند و می آزماید و در عمل به نتایجی عینی می رسد که برای او یقین آور است.

ب)دوران لطافت و معصومیت

فرزندت تا هفت سالگی  ریحانه توست  هیچ نوزادی نیست مگر آنکه امام (ع) را زیارت می کند و با او راز و نیاز می نماید. (امام صادق(ع))

روحیه کودک در هفت سال نخست بسیار ظریف و لطیف و حساس است و به هیچ وجه نباید آزرده شود چنانچه مولای اهل ایمان و امیر بیان بر ظرافت و لطافت کودک در این دوران چنین تاکید ورزیده اند: « ولدک ریحانتک سبعا و خادمک سبعا ثمّ هو عدوّک او صدیقک. » فرزندت در هفت سال اوّل، برگ خوشبویى بر ساقه درخت وجود شما است. و در هفت سال دوّم، خدمتگزار مطیع و فرمانبردار شما است. و در هفت سال سوّم، ممکن است دشمن بدخواه شما یا دوست خیرخواه شما باشد.  چهره و چشمان زیبای کودکانمان را بوسه باران کنیم، چرا که چشمان معصومشان به جمال دل آرای امام زمانشان روشن و منور گشته است.

ج) دوران جست و خیز و بازی های خلاق

بگذار فرزندت تا هفت سال اول بازی کند

پیامبر (ص) در حدیثی نورانی با تأکید بر سه دوره تربیتی(کودکی، نوجوانی و جوانی) اصول کلی تربیت و ویژگی های اساسی این سه دوره را این چنین فرموده اند:

دِعْ إبْنَک یلْعَبُ سَبْعَ سِنینَ وَ یؤَدَّبُ سَبْعاً، وَ ألْزِمْهُ نَفْسَک سَبْعَ سِنینَ

بگذار فرزندت تا هفت سالگی بازی کند، و در هفت سال دوم او را پرورش و تأدیب و تربیت کن و هفت سال بعد او را همراه و مشاور خود قرار بده بدین سان در دکترین تربیتی اسلام، یکی از مهمترین ویژگی های دوران کودکی"بازی کردن" است؛ چنانچه روان شناسان نیز دوره کودکی را "دوران بازی" نامیده اند.

بازی، راهی برای دسترسی کودک به جهان بیرون و لمس مطابق با واقع آن است.

ادامه دارد...

............................

منبع: کتاب خانواده و تربیت مهدوی
سبک زندگی، تربیت مهدوی, تربیت اسلامی،دوران عشق آفرینی, سیادت، اطاعت و وزارت, زیارت امام(ع)، پیامبر اکرم(ص)، امام صادق(ع)