بسم رب المنتظر

 

شهید کاظمی

سبک زندگی شهید کاظمی

ازدواج که کرد، یک جلد قرآن برای همسرش خرید.

توی صفحه ی اول نوشت:

"امیدم  در این است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما باشد نه چیز دیگر، که همه چیز فناپذیر است جز این کتاب."

اللهم عجل لولیک الفرج
شهید کاظمی, زندگی قرآنی، سبک زندگی, سبک زندگی قرآنی, قرآن، زندگی مشترک