بسم رب المنتظر

راهپیمایی 22 بهمن 1392 


روز 22 بهمن92

مرگ بر امریکا

راهپیمایی روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران
عکس، راهپیمایی 22 بهمن1392, روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران, الله اکبر، مرگ بر آمریکا, مرگ بر اسرائیل، جشن بزرگ انقلاب اسلامی ایران