بسم رب المنتظر

تربیت مهدوی

راهکارهای عملی در تربیت نوجوان مهدی باور

الف)انتخاب معلمان شایسته و مربیان صالح

ب)تکیه بر "امام شناسی" و "مهدی شناسی"


هفت سال دوم در فرایند تربیت مهدوی، از آن رو دوران "تربیت مهدوی باور" نامیده ایم که این دوران در حقیقت دوران رسمی آغاز تعلیم و تربیت به صورت جدی و قرار گرفتن فرزندان تحت برنامه  های آموزشی و پرورش برای نهادینه سازی باورهای بنیادین و اصل است. فرزندان نوجوان ما باید با شناخت مقامات و شئونات وجودی و فضایل اخلاقی حضرت مهدی (عج) جایگاه حقیقی او را در نظام هستی بازشناسند.

پ)نماز محوری

برپایی نماز در خانه و خانواده، رمز موفقیت در فرایند تربیت الهی و مهدوی است؛ چرا که فقط نماز و یاد خدا در پنج وقت از شبانه روز می تواند دور کننده ما از وسوسه های شیطانی و بستر ساز بهره گیری از هدایت ها و تربیت های ویژه الهی و مهدوی در وجود ما گردد.

امام مهدی (عج) درباره نقش نماز در دوری انسان از ولایت شیطان و قرارگیری او در حریم ولایت الله می فرمایند:

هیچ چیز بهتر از نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

در نظام تربیتی اسلام، فرزندان را می بایست ار هفت سالگی با نماز آشنا ساخت و تا نه سالگی نماز را به طور کامل به فرزند آموزش داد. در این راستا باید از همه راهکار های عملی برای ایجاد دلبستگی در روح نوجوان به نماز بهره جست؛

راهکارهایی چون:

1. زیباسازی فضای نماز از طریق هدیه دادن جانماز های زیبا و...

2. زیباسازی فضای نماز خانه چه در خانه و چه در مدرسه 

ج) فضاسازی مهدوی در خانه، مدرسه و رسانه ها

یکی از امور ضروری در به عمق رساندن باورهای اصل مهدوی و نهادینه سازی اخلاق و آداب مهدوی در نهاد پاک نوجوان، ارتباط و هماهنگی سه نهاد مهم و تاثیر گذار خانه، مدرسه و رسانه های ارتباط جمعی  است.

فضای خانه، مدرسه و رسانه باید رنگ و بوی مهدوی بگیرد؛ چرا که در تربیت مهدوی نوجوان، فضاسازی جمعی مهمتر و اثرگذارتر از پیام های مستقیم فردی است. نوجوان وقتی در فضای ویژه مهدوی قرار بگیرد، مطابق آن فضا حرکت خواهد کرد.

از آنجا که سه محیط خانه، مدرسه و رسانه بیشترین تاثیر گذاری را در چگونگی تربیت فرزندانمان در دوران هفت سال دوم (14_7سالگی) دارند، برای موفقیت در تربیت یک نوجوان یک مهدوی باور بیش از هر چیز به فضاسازی های مهدی در خانه، مدرسه و رسانه نیاز داریم.

بر اساس همین قاعده برای برقراری ارتباط عاطفی و معرفتی فرزندان با امام زمان (عج) راهکار های گوناگونی برای آماده سازی محیطی سرشار از یاد آن حضرت پیشنهاد می گردد تا متناسب با ظرفیت های معنوی و علاقه مندی افراد، به کار گرفته شود: 

1. نسب تابلو هایی از سخنان معصومین و به ویژه امام عصر (ع) 

2.خواندن اشعار و یا نصب تابلو هایی که حاوی اشعاری در مدح امام زمان (عج) است

3.نصب تابلو های طراحی شده با موضوع مهدویت 

4.استفاده از زنگ هایی که آهنگ آن "یا مهدی"و "یا علی" می باشد

5.نصی صندوق صدقات در خانه و صدقه دادن روزانه برای سلامتی امام زمان (عج)

6.تهیه یک کتابخانه خانگی از کتاب هایی که در مورد امام زمان(عج) و معارف مهدوی نوشته شده و همت گماشتن به مطالعه و تشویق فرزندان به مطالعه در موضوع زندگی حضرت

7.حفظ و تلاوت دعاهای مربوط به آن حضرت و تشویق فرزندان به حفظ و تلاوت آن ها، دعاهایی چون دعای فرج و...

د)پربار سازی اوقات فراغت

اوقات فراغت، امروز از چنان اهمیتی برخوردار است که عملا به گشایش باب ویژه ای در حوزه علوم اجتماعی، تحت عنوان "جامعه شناسی فراغت" انجامیده است. مبنای ظهور آن، رهانیدن انسان جامعه ی صنعتی از دام "بیکاری و از خود بیگانگی" می باشد.

برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی، فعالیت های “اوقات فراغت” را نشان دهنده "فرهنگ جامعه" و معرف "شخصیت خانواده" می دانند. از این رو نحوه گذراندن اوقات فراغت در یک خانواده و جامعه مهدوی،باید معرف ویژگی های فرهنگ اسلامی و مهدوی باشد.

ادامه دارد...
راهکارهای عملی، تربیت نوجوان مهدی باور, مهدی شناسی، زیباسازی فضا, مربیان صالح،فضاسازی مهدوی, صدقه دادن،رنگ و بوی مهدوی،اوقات فراغت