بسم رب المنتظر

یا زینب(س)

یا که خدا به خلق پیمبر نمی دهد

یا گر دهد پیمبر ابتر نمی دهد


حتی اگر چه فیض الهی به هیچ کس

غیر از رسول سوره ی کوثر نمی دهد

دختر در این قبیله تجلی کوثر است

بیخود خدا به فاطمه دختر نمی دهد

زینب یگانه است خدا هم به فاطمه

تا زینب است دختر دیگر نمی دهد

زینب رشیده ای است که بر شانه ی کسی

تکیه به غیر شانه ی حیدر نمی دهد

زینب شکوه خواهریش را در عالمین

دست کسی به غیر برادر نمی دهد

او مظهر صفات جلالی حیدر است

یعنی به راحتی به کسی سر نمی دهد

زینب همان کسی است که در راه عفتش

عباس می دهد، نخ معجر نمی دهد

علی اکبر لطیفیان
ولادت حضرت زینب(ع), تجلی کوثر،ابتر،دختر, عفت و پاکدامنی،سوره ی کوثر, علی اکبر لطیفیان