بسم رب المنتظر

اهمیت آرامش خانواده در تربیت از دیدگاه امام محمد باقر(علیه السلام)

تردیدى نیست که خانواده نقش اساسى در تربیت فرزند دارد و پرورش صحیح فرزندان بدون توجه جدى والدین به این امر مهم و ایجاد فضاى مناسب و آرام براى آن میسر نیست.


نابسامانى‏ خانواده، اختلاف و نزاع هاى والدین، عدم رابطه صمیمى میان اعضاى‏ خانواده بویژه والدین، فقدان امنیت و آرامش لازم در جامعه کوچک‏ خانواده، تربیت صحیح فرزند را به مخاطره مى ‏اندازد.

از این رو در مبحث‏ حسن خلق در روایات، بیش از هر مورد دیگرى ‏درباره خوشرفتارى پدر خانواده با اهلش تاکید شده است و این‏ حاکى از آن است که خوشرفتارى در کانون خانواده اهمیت ویژه‏ دارد و آثار مثبت آن فراتر از خوشرفتارى با افراد دیگر است، زیرا در جامعه کوچک خانواده افراد کاملا با هم در ارتباط هستند و بر یکدیگر تاثیر مى‏ گذارند و چتر آثار مثبت‏ خوشرفتارى و پیامدهاى سوء بدرفتارى بر سر همه اعضاى خانواده پهن مى‏ گردد و در یک کلام خوش‏رفتارى در کانون خانواده آثار تربیتى فراوان و بدرفتارى پیامدهاى سوء بى‏ شمار به همراه دارد.

امام باقر(علیه السلام) در زمینه اهمیت‏ خوشرفتارى در کانون خانواده ‏فرموده است:

«... من حسن بره باهله زید فى عمره‏»(1) هر کس‏ احساس و ملاطفتش را نسبت‏ به خانواده‏ اش نیکو گرداند عمرش طولانى‏ مى‏ گردد.، در این حدیث‏ شریف تعبیر لطیف و ظریف «من حسن بره‏» دلالت‏ بر آن دارد که نه تنها احسان و ملاطفت نسبت‏ به خانواده‏ پسندیده و لازم است‏ بلکه مى‏ بایست‏ براى تاثیر بیشتر، این احسان‏ و ملاطفت ‏به نیکویى و بهترین وجه انجام گیرد. همچنین در حدیث دیگرى آن حضرت، کامل شدن اسلام و ایمان، آمرزش ‏گناهان و رضایت‏ خداوند متعال در روز قیامت را از آثار خوشرفتارى با خانواده برشمرده‏ اند. «اربع من کن فیه کمل‏اسلامه ... و حسن الخلق مع الاهل و الناس‏»(2)

منبع:
۱- تحف العقول، ص ۲۱۶; ائمتنا، ج ۱، ص ۳۶۵.
2- حیاه الامام الباقر(ع)، باقر شریف القرشى، ص ۳۰۰-۲۹۹; (این حدیث‏با همین مضمون و با کمى تفاوت در الخصال صدوق، ص‏ ۲۲۲ از امام سجاد(ع) نیز نقل شده است.)
آرامش خانواده, خانواده بهشتی، کانون خانواده