بسم رب المنتظر

تربیت از تولد تا مرگ

امام کاظم(علیه السلام) هنگام تولد فرزندش رضا(علیه السلام) کلمات زیبای اذان و اقامه را در گوشش زمزمه فرمود و روان نورسیده خود را با آوای توحید صفا بخشید.


نجمه مادر حضرت رضا((علیه السلام) می گوید: هنگامی که وضع حمل کردم پسرم [علی بن موسی] دستهایش را برزمین قرار داده، سر را سمت آسمان بلند کرد و لبهایش را حرکت داد، گویا سخن می گفت.

پدرش موسی بن جعفر(علیه السلام) بر من وارد شد و فرمود: ای نجمه، کرامت پروردگارت گوارایت باد. آنگاه نوزاد را، که در لباس سفید پیچیده بودم، به حضرت دادم.
 
امام(علیه السلام) در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت؛ آب فرات خواست، کامش را با آب فرات آشنا ساخت؛ سپس او را به من داد و فرمود: بگیرش که بقیه الله در روی زمین است.(1)

حضرت حتی در لحظات پایانی عمرش نیز به تربیت فرزندانش می اندیشید. آن بزرگوار در وصیت نامه اش نکات تربیتی مهمی به یادگار نهاده،می فرماید: ... درباره صدقات و اموال و فرزندان وصیت می کنم ابراهیم و عباس و اسماعیل و ام احمد و علی را، بویژه در امر زنان؛ و پسرم علی(علیه السلام) در امر آنها مختار است نه پسران دیگرم.

همچنین در صدقه و ثلث پدرم و درباره اهل بیتم او اختیار دارد ... من دارای اموالی هستم که صدقه قرار داده ام؛ فرزندم علی بدان آگاه و راست گفتار است و باید بدین وصیت عمل کند. و اگر از برخی از فرزندانم به عنوان وصی نام بردم، برای احترامشان بوده تا در اجرای وصیت شرکت کنند.

1.عیون اخبار الرضا، ص 1716.
تربیت از تولد تا مرگ, گفتن اذان و اقامه, آب فرات، بقیه الله در روی زمین, عیون اخبار الرضا