بسم رب المنتظر

ولادت بانوی بهشتی

در دلم نوری عمیق و روشن و جــود دارد،
 
نوری با کرامت و بزرگی که هرگاه بگیرد این دل میتواند 

راهی شهری از دیار موسی بن جعفر بشود، پر از کرامت و بزرگی ...


شهری که آدم وقتی واردش میشود به یک باره دلش باز میشود
 
و آن شهر شهری نیست جز شهر کرامت،قـــم
 
آری وقتی وارد قم میشوی و چشمت به گنبد طلایی خانم
 
بی بی معموصه میفتد به یک باره اشکی از چشم سرازیر میشود
 
و دل به یک باره خالی...
 
انگار که نیمه گمشــــده خود را پیدا کرده باشد!
 
وقتی با سلامی از عمق وجود وارد حرم کریمه اهل بیت میشوی 
 
و در صحن آینه روبه روی ضریح زیبــا و ملکوتی اش مینشینی 
 
دلت به یک باره قرص میشود ...
 
زیــرا او دختر باب الحوائج امام موسی کاظـــم اسـت ـ...
 
همان ستاره ای که در کاظمین تنهــا مانده اســت!!!
 
و در آن بحبوحه جمعیت که در حرم هستند 
 
و هریک مشکلی دارند و در گوشه ای خلوت کردند
 
با کریمه اهل بیت تو خود را پیــدا میکنی..
 
زیرا تو هم دختری هستی
 
که با حفظ ارزشت دل بی بی معصومه را خوشحال میکنی...
 
روز دختر را به همه شمـــا دختران پاک و شوق شهادت تبریکـ میگویــم!!

پاسدار سنگر
ولادت، بانوی بهشتی،دختر باب الحوائج, کریمه اهل بیت، بی بی معصومه، تولد فاطمه معصومه, روز دختر، شهر کرامت، قم, حرم کریمه اهل بیت،گنبد طلایی