بسم رب المنتظر

زین العابدین

حضرت سجاد علیه السلام دعایی در افشای جنایات اهل شام یعنی یزید و تبار او دارد. در ضمن آن، برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام دعا کرده و می‌گوید:


«اَللَّهمَّ وَ اَسْفِرْ لَنا عَنْ نَهارِ الْحَقِّ وَ الْعَدْلِ، وَ آرِناهُ سَرْمَداً، وَاَهْطِلْ عَلَینا بَرَکَتَهُ وَاَدِلْهُ مِمَّنْ ناداهُ وَ عاداهُ وَ اَوْضِحْ بِهِ فی غَسَقِ اللَّیلِ الْمظلِمِ وَ بَهْیم الْحَیرَةِ المُدْلَهِمّ؛

خدایا کشف کن و پرده بردار از روز [و روزگار] حق و عدل، و آن را تا ابد به ما نشان بده و برکتش را بر ما فرود آور و وی را از کسی که قصد او کرده و با او دشمنی دارد، راهنمایی [و حفاظت] کن و به وسیله او در شب تار و حیرتزای بسیار سیاه روشنایی ایجاد کن.»

«اَللّهُمَّ وَ اَحْی بِهِ الاَرْضَ الْمَیتَةَ، وَ اجْمَعْ به الاَ هَواءَ الْمُتَفَرِّقَةَ وَ اَقِمْ بِهِ الحُدُودَ المُعَطَّلَةَ، وَ اَسْرِبْ بِهِ الاَحْکام الْمُهْمَلَةَ، اللَّهُمَّ وَ اَشْبِعْ بِهِ الْخماصَ السَّغِبَةَ وَاَرْحَمْ بِهِ الاَبْدان اللَّغِبَةَ (1)؛

خدایا به وسیله او (مهدی علیه السلام) زمین مرده را زنده کن، و هواها و خواسته‌های متفرقه را متحد گردان، و حدود معطّل مانده را به وسیله او به پادار، و احکام رها شده را توسط او جاری ساز. خدایا شکمهای گرسنه را به وسیله او سیرگردان، و بدنهای خسته [و رنجور] را بوسیله او، مورد رحمت قرار بده.»

..............................................

1) الصحیفة السجادیة الجامعه، همان، ص 139 و ر. ک: مرتضی مجتهدی، الصحیفة المبارکة المهدیه، قم، حاذق، اوّل، 1419 ه ق، ص 534 - 535.

http://mouood.org
دعا برای ظهور در ضمن دعا علیه شامیان, صحیفه سجادیه ، بحار الانوار, ظهور حضرت مهدی, شهادت امام سجاد(ع)