بسم رب المنتظر

رقابت در شهادت از اولین موضوعاتی است که برای شهدا به ذهن می رسد.

اما شهادت یک نقطه نیست.


اول: اللهم اجعل محیای محیاست، دوم: ...مماتی ممات محمد و آل محمد است.

اول رقابت در زندگی است، آن گاه رقابت در شهادت.

دعا کن شهید " باشیم "! نه این که فقط شهید " بشیم".

اصلا تا شهید نباشیم شهید نمی شیم.

تا حال فکر کردی پشت بعضی دعاهای شهادت، یک جور فرار از کار و تکلیف است؟!

ـ: سریع شهید شویم تا راحت شویم!

اما دعا کن قبل از این که شهید بشیم، یک عمر شهید باشیم، 80 سال!

شهید که "باشیم" خودش مقدمه می شود نا شهید هم "بشویم"،

ان شاءالله.

در تاریخ 80 سال پر فراز و نشیب را سالم طی کردن مهم است

کسی که 80 سال برایش همه جور فرصت گناهی مهیا بوده و گناه نکرده...

این قصه خیلی بالاتر از شهادت یک جوان نوپاست؛ یک عمر با حسین و قرآن نفس کشیدن

یک عمر شهید "بودن" و نهایتا در کربلا شهید "شدن".

این میدان هشتاد ساله مرد رقابت می طلبد، یکی مثل حبیب پسر مظاهر را.

در تاریخ قاری زیاد بودند. خیلی ها نشستند یک عمر قرآن خواندند اما درباره شان کسی نفرمود:

لِلِه درک یَا فلان!

لَقَد کُنتَ فَاضِلاً تَختِمُ القُرآنَ فِی لَیلَة وَاحِدَة!

حبیب در زندگی چه می کرد که شایسته "دمت گرد" امام حسین شد؟

لِلَه درک یَا حَبیب...

یک عده بغل دست حسین هم نشسته بودند نقشه دستشان نبود؛ اشتباه کردند. کی می تواند بگوید عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر از اسلام و از محبت خاندان پیغمبر نصیبی نداشتند؟ این هایی که در دامان آل پیغمبر بزرگ شده بودند، اما نقشه عوضی دستشان بود.

نمی دانستند آن سرزمینی که باید از آن دفاع بشود و آن نقطه ای که باید برایش فداکاری بشود کجاست.

نشستند در مدینه به امید آن که چهار تا مساله بگویند. اسلام مجسم را، قرآن ناطق  را،

حسین فاطمه را تنها گذاشتند. (اشک باید رازدار باشد،صفحه14) 

این جمله را امام در دل میدان به حبیب فرمود، نه در مدینه راحتی و عافیت!

هم با قرآن هم با حسین.

حبیب مدل زندگی جامع با قرآن و عترت است، قرآن و حسین در افق عاشوراییان حبیب

یک لحظه جدا نشد:

1. از قرآن؛ مگر برای اجرای آیات جهاد آن در میدان عمل

2. از امام حسین: مگر شب هفتم عاشورا برای ارشاد قبیله خود و دعوت به سمت امام

در کربلا این درس را حبیب به همه خواهد داد که رقابت در زندگی باید همه جانبه باشد تا حبیب بشود حبیب.

در کربلا هم قرآن خواندن همه چیز نیست به دلالت حبیب

شأن نزول جمله امام حسین در وصف حبیب کجاست؟ در کربلا 

حبیب، در کربلا قرآنی بود.

فکر نکنید فقط "از خیمه های امام حسین" صدای قرآن می آمد؛ 
سپاه عمرسعد هم...

"باحسین" قرآن خواندن شرط است
و نیز"با حسین" نماز خواندن....
رقابت در سبک زندگی، حبیب پسر مظاهر, muslim shia، قرآن خواندن، نماز خواندن ، با حسین, muharram،حسین, ashura،شهادت، کربلا