بسم رب المنتظر

قرار نیست خداوند کارهایش را با غیب انجام دهد، خدا در مورد قرآن هم می‌گوید آن را حفظ می کند، اما چگونه حفظ کرده است با فرمول و حساب و کتاب.


مثلاً آیه مربوط به امام علی(ع) را بین دو آیه منع خوردن گوشت الاغ و خوک گذاشته است. در مشهد قدیم صحن‌ های اطراف حرم بازار بود، کفاش‌ها یک لنگه کفش را بیرون می‌گذاشتند و می گفتند هر کس خوشش آمد و مناسبش بود سراغ لنگه دیگر کفش می‌آید.

اگر هم دزد بود که یک لنگه کفش به دردش نمی‌خورد، خدا آیه تطهیر را در میان آیات زن‌های پیغمبر گذاشته است.

یوسف می دانست آن لیوان در کدام خورجین است، می‌توانست مستقیم آدرس بدهد و به سراغش برود. اما گفت: همه خورجین‌های برادرانش را بگردند. رد گم کردن یک روش است و یکی از راه‌های حفظ امام زمان(عج) همین غیبت است.

منبع:

خبرگزاری دانشجو

حجت الاسلام محسن قرائتی در ششمین گردهمایی دانشجویان فعال خارج از کشور در خصوص مسائل مختلف دینی.(7شهریور ۱۳۹۱)
راه‌های حفظ امام زمان(عج)،غیبت، غیب, حجت الاسلام محسن قرائتی، خد امام زمان را حفظ نکرده, چرا؟، خبرگزاری دانشجو, رد گم کردن ، آیه تطهیر