بسم رب المنتظر

جمعه عاشورایی

وقت است دوباره از سفر برگردد

بر بال بهار بی خبر برگردد


هفتاد و دو تن به آسمان ها رفتند

تا سیصد و سیزده نفر برگردد

دنیا همه کربلا شود در یک روز

با نیت انتقام اگر برگردد

دنیا پُر بت شده است ای ابراهیم!

این بار بگو که با تبر برگردد

می گفت که وقت توبه دارید هنوز

ای وای اگر از این نظر برگردد

بی بال و پَر از سلوک بالا رفتند

تا با هیجان بال و پَر برگردد

ما تشنه ی دیدار، شما تشنه ی آب

مُردیم، بگو که زودتر برگردد

دنیا همه ظلم و جور و مظلوم کشی است

آباد نمی شود مگر برگردد

آن قافله ای که با پدر بد بودند

بی چاره شوند اگر پسر برگردد

این هفته نگاه جمعه عاشورایی است

این جمعه اگر، اگر، اگر، برگردد...

مهدی عالی
جمعه ،جمعه عاشورایی، انتظار، منتظریم, هفتاد و دو تن، سیصد و سیزده نفر، تشنه ی دیدار, تشنه ی آب،ظلم،جور، مظلوم کشی, انتقام،مهدی عالی