بسم رب المنتظر

شهیدانه

در شعله و شور عشق پروانه صفت بودند

تا کرب و بلا می رفت آن بال که بگشودند


از آن همه خون صحرا شد باغ شقایق ها

در معرکه می رفتند با نغمه ی یا زهرا

دیدند گلستان را در شعله چو ابراهیم

گفتند که ما رفتیم آماده ی این راهیم

هرکس که سعادت داشت، بر جبهه ارادت داشت

این خانه مصفا بود، تا بوی شهادت داشت

دیدند شکوفا شد گل های اجابت زود

معراج دعاهاشان درصبح دوکوهه بود

آن سینه ی پراحساس، شد مست شمیم یاس

تا علقمه می رفتند با نغمه ی یا عباس

درغنچه ی لب هاشان لبیک حسینی بود

امید دل آن ها لبخند خمینی بود

در معرکه ها رفتند تا پیش خدا رفتند

با تشنه لبی آخر تا کرب و بلا رفتند

گفتند که ما رفتیم از کرده خود شادیم

این نهضت خونین را در دست شما دادیم

تا زنده به ایمانید، تا در صف قرآنید

با لطف امام عصر در راه شهیدانید

جواد زمانی
راه شهیدان، لبیک حسینی، لبخند خمینی، امام عصر, کرب و بلا، یا زهرا، شمیم یاس،shahadat, جبهه،دوکوهه،بوی شهادت، صف قرآن, یا عباس،نهضت خونین، باغ شقایق، جواد زمانی