بسم رب المنتظر

اصل رازداری و حفظ اسرار

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: (إحفظَ أمرکَ و لا تُنکِح خاطِباً سِرَّکَ.) (1)

«امور و اسرار مربوط به خودت را نگه دار و دختر رازت را عروس هر خواستگاری نکن.»

حفظ اسرار خانوادگی و حل کردن مشکلات در چارچوب خانه و جلوگیری از باخبر شدن نزدیکان از مسائل و اسرار خانوادگی، از جمله صفات متعالی و زیبای یک خانواده است.

.........................

1. میزان الحکمه، ح 8418.
نیلی پور، مهدی؛ خانواده مهدوی، اصفهان: مرغ سلیمان، چاپ سوم
اصل رازداری، حفظ اسرار،امام علی (علیه السلام), صفات متعالی یک خانواده, خانواده مهدوی, میزان الحکمه، مهدی نیلی پور