9 دی روز بصیرت و میثاق با ولایت

یکی از تاریخی ترین و ماندگارترین روزهای تاریخ پر فروغ انقلاب اسلامی

روز نهم دی ماه 88 است.

روزی که در آن مردم انقلابی و همیشه در صحنه ایران با هوشیاری تلاش دشمنان را بی اثر کردند. روزی که می توانست مثل همه ی روزهای سال عادی باشد، با تیزبینی مردم به روزی متجلی تغییر هویت داد.

هویتی که امام خامنه ای(مدظله العالی) هم در مورد آن میفرمایند: 


"روزهاى سال، به طور طبیعى و به خودى خود همه مثل همند؛ این انسانها هستند، این اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدتهاست که یک روزى را از میان روزهاى دیگر برمی کشد و آن را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمى نگه می دارد تا راهنماى دیگران باشد.

روز عاشورا - دهم محرم - فى نفسه با روزهاى دیگر فرقى ندارد؛ این حسین بن على (علیه السّلام) است که به این روز جان می دهد، معنا می دهد، او را تا عرش بالا می برد، این مجاهدت های یاران حسین بن على (علیه السّلام) است که به این روز، این خطورت و اهمیت را می بخشد.

روز نهم دى هم همین جور است، روز نهم دىِ امسال هم از همین قبیل است. نهم دى با دهم دى فرقى ندارد؛ این مردمند که ناگهان با یک حرکت - که آن حرکت برخاسته از همان عواملى است که نوزدهم دىِ قم را تشکیل داد؛ یعنى برخاسته ى از بصیرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسى است، از وقت‌‌‌‌‌شناسى است، از حضور در عرصه‌ى مجاهدانه است - روز نهم دى را هم متمایز می کند.             

مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزى شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونى - که شرائط غبارآلودگىِ فضاست - این حرکت مردم اهمیت مضاعفى داشت؛ کار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن على (علیه السّلام) را مى‌‌‌بیند.

این کارها کارهائى نیست که با اراده‌‌‌‌ى امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهى است؛ همان طور که امام در یک موقعیت حساسى - که من بارها این را نقل کرده‌‌‌‌ام - به بنده فرمودند: «من در تمام این مدت، دست قدرت الهى را در پشت این قضایا دیدم». درست دید آن مرد نافذِ بابصیرت، آن مرد خدا" 

اما نهم دی روزی است که ملت ایران یک ‌بار دیگر هویت حسینی خود را نشان داد و درست سه روز پس از حوادث تلخی که فتنه‌گران بر سر راه عزاداران حسینی به وجود آوردند، به عمق فتنه پی بردند و کار آن را یک‌سره کردند. مردم در آن روز هم حق‌شناسی و حق‌محوری خود را نشان داد و هم دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی خود را.                                                

این است که نهم دی در تاریخ پرحادثه انقلاب اسلامی روز مهمی است که نشان داد ملت ما نه تنها از اهداف اسلامی فاصله نگرفته است، بلکه شایستگی و آمادگی ورود به مرحله سوم آن یعنی دولت اسلامی را هم دارد.

نهم دی هم فتنه برنامه‌ریزی‌شده شیطان بزرگ را عقیم کرد و هم انقلاب اسلامی را به جلو راند. پس ما جوانان در این راه برای حفظ نظام باید کوشش کنیم و هیچ گاه در مقابل دشمن کوتاه نیاییم، چرا که اگر ما سر سوزنی از خود سستی نشان دهیم،دشمن قدمی بزرگ در جهت رخنه در نظام ما بر می دارد و ما نباید از این مقوله غافل باشیم .

و من الله التوفیق
دیماه 1390
9دی, روز 9 دی 88, بصیرت, فتنه و فتنه گران