1-چگونه می توانیم سطح فکری و اعتقادی خود را در ارتباط با امام زمان (عج) بالا تر برده و عمیق تر کنیم؟


برای بالا بردن سطح فکری و اعتقادی به دو کار نیاز است:

الف) مطالعه: مطالعه کتابها وگفتگو با اندیشوران و صاحبان علم و فکر و تدبر در آنها

ب) توجه به خدا: توجه به حضرت حق و دعا و انابه به درگاه او و توجه به وظایف دینی، تا دل روشن و پاک گردد و بتواند تجلی گاه انوار و معارف حق باشد. این انوار، هم الهامات الهی را شامل می شود و هم تفکر.

2-نقش و برنامه حضرت عیسی در حکومت حضرت مهدی چیست؟

نماز خواندن حضرت عیسی در پشت سر امام مهدی (عج) که آخرین حجت خدا میان مسلمانان و جانشین بر حق پیامبر خاتم هست، برای اثبات این حقیقت بزرگ است که دین اسلام آخرین دین الهی، و پیامبر اسلام آخرین پیامبر از سلسله انبیای الهی است. نمازخواندن حضرت عیسی (ع) در جایگاه پیشوای گسترده ترین دین جهان که بیشترین پیروان را به خود اختصاص داده است، راه را برای حق جویان عالم باز خواهد کرد. نماز حضرت عیسی(ع) پشت سر امام مهدی(عج) یک نماز عبادی و سیاسی است که حاکمیت و پیشوایی بر حق امام مهدی(عج) و بر همه ی جهانیان اعلام می دارد.

3-چرا امام مهدی(عج)  را بشناسیم؟

الف) برای جلوگیری از انحراف و گمراهی 
ب) برای جلوگیری از بطلان عمل    
ج) برای رسیدن به حیات معنوی                                                                         د) برای فرار از مرگ جاهلیت

4-انقلاب اسلامی ایران، چه نقشی در امر قیام ظهور امام مهدی(عج) دارد؟

هرانقلاب و نهضت، برای رسیدن به اهداف عالی خود به مقدمات و آمادگی هایی نیاز دارد دعوت و قیام جهانی به زمینه ها و شرایطی نیاز دارد که بخشی از آنها را افراد جامعه ی بشری آماده می کند که بر احیای ارزشهای فراموش شده مبتنی است که در راستای اهداف و شعار های بلند حضرت بقیه الله الاعظم(عج) حرکت می کند، می تواند شرایط و زمینه را برای ظهور حضرت فراهم کند. رسول خدا (ص) فرموده اند: «گروهی از مردم از طرف مشرق خروج می کند پس آماده می کنند برای مهدی (عج) حکومتش را»

( بحارالانوار جلد 51 صفحه 87).

امام خمینی(ره) فرموده اند: انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت(ع) است که خداوند، به همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.

(صحیفه نور جلد 21 صفحه 108)