امام کاظم(ع):

خوشا به حال شیعیان ما که در دوران غیبت مهدی ما به دوستی ما چنگ می زنند و در ولایت ما ثابت و استوار می مانند و از دشمنان ما برائت و بیزاری می جویند.

آنان از ما هستند و ما نیز از آنها هستیم. آنها ما را به امامت پذیرفته اند و ما آنها را به عنوان شیعه پذیرفته ایم.(پسندیده ایم)

خوشا به حال آنان! خوشا به حال آنان! به خدا سوگند که آنها در قیامت با ما و در ردیف ما هستند.

بحار الانوار
خوشا به حال آنان!, امام کاظم(ع), دوران غیبت مهدی, حدیث امام زمان(عج)