بیانات امام خمینی(ره)
انتخابات مجلس, حضور مردم, وظیفه ما, امام خمینی(ره)