(در این خطبه امام (ع) به حوادث سخت آینده اشاره دارد)

قال علی علیه السلام:

به راههای چپ و راست رفتند، و راه ضلالت و گمراهی پیمودند، و راه روشن هدایت را گذاشتند، پس دربارۀ آنچه که باید باشد شتاب نکنید، و آنچه را که در آینده باید بیاید دیر مشمارید، چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می کند، اما وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمی دید، و چه نزدیک است امروز ما به فردایی که سپیدۀ آن آشکار شد.

ای مردم! اینک ما در آستانۀ تحقق وعده های داده شده، و نزدیکی طلوع آن چیزهایی که بر شما پوشیده و ابهام آمیز است، قرار داریم.

نهج البلاغه امام علی(ع)، نوشته سید شریف رضی، ترجمه محمد دشتی، خطبۀ 150، ص275.
نهج البلاغه, آینده بشریت و ظهور حضرت, خطبه امام علی علیه السلام, سید شریف رضی