آیت العظمی بهجت (رحمةالله علیه):

آیت العظمی بهجت(رحمه الله علیه)

پیش از ظهور امام زمان (ارواحنا فداه) خدا می داند که به واسطۀ ضعف ایمان چه بر سر افراد می آید!!!

ما در دریای زندگی در حال غرق شدن هستیم. دستگیری «ولیّ خدا» لازم است تا سالم به مقصد برسیم.

باید به ولی عصر(عج) استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و ما را تا مقصد به همراه خود ببرد.
آیت العظمی بهجت (رحمةالله علیه):, ضعف ایمان, ولیّ خدا, ولی عصر(عج)