امام محمد تقی(ع):

قائم ما همان مهدی است که باید در غیبتش منتظر او باشند و در موقع ظهورش فرمان برداری او کنند... و بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج امام زمان است.
امام جواد (ع), زمان ظهور, بهترین اعمال, شیعه نیوز