یا فاطمه الزهرا


آقا دلت گرفته و چشمت بهاری است

از دیده ی تو کوثر احساس جاری است

آقا به یاد فاطمه شوریده می شوی

آری اساس عشق به زهرا مداری است

عرض ادب به ساحت مادر فریضه است

این اشکها نشانه ی والا تباری است

ما کارمان دعای فرج خواندن است و بس

این روزها که کار شما گریه زاری است

روضه کجا گرفته ای، ای وارث فدک

این روضه  بی خزان و همیشه بهاری است

بر شیعه زخم خنجرشان کارگر نبود

این زخم سیلی است که بر شیعه کاری است

آقا شما بپرس: که پهلو شکسته را

دیگر چه جای هر شب ناقه سواری است

گوچه به گوچه شهر، به صبح ظهورتان

از خون سرخ مادرتان، لاله کاری است

احمد محسنی فر

...................................................

سر رسید هیات

محرم تا محرم
وارث فدک, صبح ظهور, دعای فرج, کوثر