سریال  قهوه تلخ

شما چی فکر میکنید؟

آیا همه این ها تصادفیه؟


هر چه محققین خواستند در برابر سریال قهوه تلخ و نماد گرایی فراماسونری سکوت کنند؛ با انتشار قسمت های دیگر این سریال، سکوت در برابر آن آسان نبود. چر که هر چه می گذشت نماد گرایی در این سریال بیشتر می شد. هر چند در این سریال متلک های سیاسی بسیاری نهفته است اما ما به آن به دلیل بررسی از دید فراماسونری نمی پردازیم.

قهوه تلخ3قهوه تلخ6قهوه تلخ9

اما دوستان نکته ای بسیار ظریف را در نماد " نشان درجه 3" گفتند که آن اتفاقی نبودن آن را ثابت می کند. تصویر جناب سیامک انصاری که در حال نشان دادن نظام درجه 3 ماسونیست؛ در قسمت 9 و در دقیقه 33 اتفاق می افتند. همین طور که میدانید 9 و 33 از اعداد مقدس ماسون است. واقعا آیا نشان دادن 3 نماد و اعداد فراماسونری در این سریال شک ما را بر نفوذ تفکر فراماسونری در این سریال بیشتر نمی کند؟

قهوه تلخ04

به کارگیری ستاره 6 پر یا ستاره صهیون که از ستاره های مشهور فراماسون هاست. این ستاره بنابر نظر محققین ( از قرن 7 وارد آیین یهودیت شده . این ستاره از ستاره های مهم در جن پرسی و پرستش شیطان است. به طوری که تفاسیر متعددی از این ستاره در آیین فراماسونری شده است.

و اما بررسی نشان دادن نظام درجه 3 ماسونی در سریال قهوه تلخ: به این نکته توجه کنید: "بر اساس کتاب "مبانی فراماسونری" نوشته هارون یحیی، در صورتی که دست زیر کت با زاویه صفر قرار بگیرد نشان میدهد شخص مورد نظر دارای نشان درجه 3 ماسونی میباشد."

در قسمت اول این تصویر دوربین مدام از سمت این ستاره 6 پر به جای دیگر تصویر کشیده می شود. نکته اینجاست که هر شکل 6 پری، ستاره 6 پر نیست. اما نکاتی در قسمت اول این تصویر نهفته که بسیار جالب است:

محل فیلم برداری این سریال در کاخ نیاوران است. تاریخچه ای کوتاه ای کاخ نیاوران: "عملیات احداث این کاخ به دستور محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۳۷ آغاز گردید و با وقفه‌ای که در ساخت آن پیش آمد در سال ۱۳۴۶ به اتمام رسید و به محل سکونت محمدرضا پهلوی و خانواده اش اختصاص یافت."

اما محمد رضا پهلوی کیست؟

وی یکی از ماسون های یکی از لژهای ایران است. بنابراین چون یک ماسون است و پادشاه ایران است باید محل سکونت وی دارای شاخصه های ماسونی باشد.  اما نکته اینجاست که چرا کارگردان سریال قهوه تلخ باید محل فیلم برداری را جایی اعلام کند که آن محل دارای شاخصه های ماسونی است. و اگر هم مجبور هست چرا باید از این نماد ها به طور مداوم تصویر برداری کند؟ در قسمت دوم این تصویر هم ستاره 6 پر یا صهیون در گوشه دیوار که با سایه ترسیم شده است دیده می شود.

قهوه تلخ01
باز هم ستاره 6 پر ، اینبار در انگشتر یکی از شخصیت های فیلم. عموما وقتی چند نماد قطعی در یک فیلم دیده میشد، دیگر نماد های مشکوک هم بیشتر جلوه میکند:

قهوه تلخ5

نماد تک چشم در سریال قهوه تلخ.

تک چشم( چشم چپ) یکی از نماد های فراماسون هاست که تفاسیر متعددی از آن شده اما یکی از تفسیر های جالب از تک چشم این گونه تبیین شده است:

"در زمانی که حضرت ابراهیم قصد داشت اسماعیل را قربانی کند شیطان بارها او را وسوسه کرد و قصد داشت وی را از این کار منع کند و ابراهیم به سمت  او سنگ میزد و آخرین سنگ به چشم راست شیطان خرد و چشم راست شیطان کور شد. بنابراین به کار بردن نماد چشم چپ به احترام پادشاه آنان یعنی شیطان است"
 
در این سریال نماد تک چشم(چشم چپ) را در جای جای سریال میتوان مشاهده نمود:
و جالب ترین جای مطلب این که دوربین در قسمت های مختلف به ستون های ماسونی کاخ کشیده میشود اما در چه زمانی؟ 

در قسمت 27 (9=2+7) و در دقیقه 33 تصویر بر روی ستون هایی که یا طراحی لژ های ماسونی ساخته شده است کشیده می شود. باز هم دو نماد 9 و 33 را در سریال قهوه تلخ مشاهده شد.

قهوه تلخ4قهوه تلخ03

اما این ستون ها چه ستون هایی هستند؟

این ستون ها دقیقا شاخصه های ستون های ماسونی را دارند که در لژ ها استفاده میشود. 2 ستون ماسونی کنایه از 2 ستون معبد سلیمان است که فراماسون ها معتقد اند که در ابتدای ورودی معبد سلیمان 2 ستون قرار داشته و البته چند تفسیر دیگر هم از این دو ستون می شود که در این جا به آن اشاره نمی کنیم .

برای نمونه این تصاویر را نگاه کنید: یکی از جالب ترین عکس ها، تصویر کارگردان است که در کنار ستون ماسونی ایستاده .(البته این تصویر در چند قسمت تکرار میشود). فعلا به دلیل برخی شرایط از تفسیر نام کاراکتر "بلوتوث" چشم پوشی میکینم.

قهوه تلخ02

در تصویر زیر یکی از بازیگران که به به دلیل فریب خوردن از دست کاراکتر "بلوتوث" به زمین افتاده، در حال بیهوشی کلماتی را می گوید که به طور کاملا اتفاقی، این کلمه شباهت بالایی به کلمه " کابالا " دارد. (این نشان رو چند نفر از محققین نیز تایید کرده اند) . این اتفاق در قسمت نوزدم افتاده است که البته کاملا اتفاقیست!

اما کابالا چست ؟

کابالا به بیان ساده، پدربزرگ تفکر فراماسونری است. که در واقع تفکر فراماسونری، اکثر نماد ها و عقاید خود را از کابالا گرفته است.

در یکی از پلان ها در یکی از قسمت ها به طور کاملا  اتفاقی در دقیقه 13 و ثانیه 11، تصویر از دو ستون، گرفته می شود که اگر فرض کنیم که طراحی ستون ها ماسونی نیست اما چه جالب است که در چه دقیقه ای اتفاق می افتد. اعدادی که برای فراماسون ها و گردانندگان اصلی آن یعنی یهودیان منحرف، اعدادی مقدس است.

قهوه تلخ7قهوه تلخ1

چرا 11 و 13 برای یهودیان منحرف (گردانندگان فراماسونری ) مقدس است ؟

عدد 11:

آنان معتقداند که در ابتدای ورودی معبد سلیمان دو ستون یکی به رنگ سفید و دیگری به رنگ قرمز قرار داشته است و حال اگر این دو ستون را در کنار هم بگذاریم میشود دو تا 1 و این دو تا 1 در کنار هم عدد 11 را تشکیل می دهند. نام این دو ستون بوآز و جاشین است. در واقع این دو ستون دروازه ورودی جن ها به دنیای انسان هاست.

عدد 13:

در زمان یکی از پادشاهان ایرانی- احتمالا- خشایار شاه، در آن زمان قرار بوده که به روم حمله بشود. یکی از وزرا یا نزدیکان شاه، گوشزد می کند که کشور الان نیاز به حمله به روم را ندارد و شاید امپراتوری تضعیف شود و شاه نیز قبول می کند که حمله نکند. اما یهودیان چون با رومی ها دشمنی داشتند و دشمن دیرینه یکدیگر بودند؛ می خواستند که شاه به روم حمله کند. برای این کار طی نیرنگی به شاه نزدیک شدند و پس از خوراندن شراب به شاه در روز 12 فروردین، حکم قتل 77 هزار ایرانی که مخالف یهودیان دربار بودند را از شاه گرفتند و روز 13 فروردین حکم را اجرا کردند. به خاطر همین است که 13 برای ایرانی ها نحس است و به همین دلیل 13 از اعداد مقدس آنان شد چرا که آن دو نفر یهودی در روز 13 خدمت بزرگی به قوم یهود کردند که البته قبر این دو نفر هم اکنون در همدان است و در پروژه از نیل تا فرات اسرائیل، می خواهند این قسمت از ایران را جدا کنند چرا که مقدس ترین مکان بعد از اورشلیم، همین منطقه در همدان است.

www.masjedbalal.ir
فراماسونری، صهیون, سریال قهوه تلخ, ،9،33،11،13, کابالا، تک چشم