امام علی نقی (ع)


آگاهى حضرت امام هادى (علیه السلام )

از رحلت حضرت جواد (علیه السلام )

هنگامى که امام جواد (علیه السلام) به شهادت رسید در بغداد بود ولى فرزندش امام هادى (علیه السلام) در مدینه سکونت داشت امام هادى (علیه السلام) در آن وقت حدود هشت سال داشت و؛ نزد سرپرست خود به نام ابوزکریا به سر مى برد یکى از حاضران مى گوید ناگاه امام هادى (علیه السلام) غمگین شد وگریه سختى کرد ابوزکریا عرض کرد چرا گریه مى کنى امام هادى (علیه السلام) فرمود: در هیمن لحظه پدرم رحلت کرد.

حاضران پرسیدند چه کسى این خبر را به شما داد؟ فرمود: از عظمت خداوندى چیزى در وجودم وارد شده قبلا او را نمى شناختم دانستم که پدرم درگذشت.

روایت کننده مى گوید تاریخ همانماه و روز و همان ساعت را به دقت ثبت کردم پس از مدتى خبر رسید که امام جواد (علیه السلام) در مدینه رحلت فرموده تطبیق کردم دریافتم که آن حضرت در همان لحظه اى که امام هادى (علیه السلام) خبر داده بود از دنیا رفته است.

 «سیره چهارده معصوم، ص 832 نقل از دلائل الامام طبرى، ص 219».

 

 

امام هادى (علیه السلام) پس از شهادت پدرش امام جواد (علیه السلام)

معتصم عباسى شخصى به نام عمربن فرج را به عنوان فرمانرواى مدینه برگزید واو را به مدینه فرستاد تا معلم مخصوصى براى حضرت هادى (علیه السلام) که در آن وقت هشت سال داشت پیدا کند عمربن فرج از دشمنان خاندان رسالت بود و منظور معتصم از تعیین معلم این بود که تعلیم و تربیت او در حضرت امام هادى (علیه السلام) اثر بگذارد و افکار آن حضرت را عوض کند و دوستى دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) را در دل امام (علیه السلام) جاى دهد.

عمربن فرج پس از جست و جو شخصى به نام جنیدى را که از دشمنان خاندان رسالت بود به عنوان معلم حضرت هادى (علیه السلام) برگزید.واز او خواست که مانع ملاقات شیعیان با حضرت هادى (علیه السلام) گردد.

جنیدى به کار خود مشغول شد ولى هر روز آن چه از حضرت هادى (علیه السلام) مشاهده مى کرد شگفت زده مى شد روزى محمد بن جعفر از جنیدى پرسید این کودک یعنى حضرت هادى چگونه است جنیدى از این تعبیر برآشفته شد و گفت مى گوئى این کودک نمى گوئى (این پیر) تو را به خدا کسى را داناتر از من نسبت به علم و ادب در مدینه مى شناسى محمد پاسخ داد نه جنیدى گفت قسم خدا من بحثى را در ادبیات پیش مى کشم مى بینم او مطالبى را به گفته هایم مى افزاید که من از آن ها استفاده مى کنم و ازاودرس مى آموزم چند روز بعد محمد بن جعفر با جنیدى ملاقات کرد و پرسید حال این کودک چگونه است جنیدى از این سئوال ناراحت شد و گفت دیگر این حرف را نزن سوگند به خدا او بهترین انسان روى زمین است، گاهى مى خواهد وارد اطاق شود مى گویم یک سوره از قرآن بخوان بعد وارد شو مى گوید کدام سوره من از سوره هاى بلند آغاز قرآن را نام مى بردم او همان سوره را از اول تا آخر به طور دقیق و درست مى خواند به طورى که من درست تر از آن نشنیده ام او قرآن را زیباتر از همه مى خواند به علاوه حافظ همه قرآن است معنى باطنى و تفسیر ظاهرى قرآن آگاه است.

سرانجام همین جنیدى که از دشمنان خاندان رسالت بود مرید آن ها شد.

 «سیره چهارده معصوم، ص 332».
امام دهم علی هادی(ع), امام علی نقی(ع), خورشید سامرا, سیره اخلاقی و سیاسی امام هادی ( ع)