آزادی خرمشهر


ای بسیجیها زمان را باد برد

آرزوهای نهان را باد برد

شور حال جان سژردن هم نماند

بخت حتی خوب مردن هم نماند

غرق در مانداب لنگرها شدیم

غافل از جادوی سنگرها شدیم

از غریو موجها غافل شدیم

غرق در آرامش ساحل شدیم

.................................................


...همه عزیزان ما که تا امروز در خونشان غوطه زدند و به شهادت رسیدند، همه ایثارها و حماسه هایی که دیدیم، صرفاً برای حفظ اسلام عزیز بوده هر چند داغ فراق شهدا جگر ما را سوزاند، اما خدا را شکر که بالاخره توانستیم امروز، با آزادی خرمشهر، قلب لطیف اماممان را شاد کنیم.

سخنرانی حاج احمد متوسلیان در عصر روز سوم خرداد سال 1361 در مسجد جامع خرمشهر
فتح خرمشهر