پیامک های منتظران

گر پرده ز رخ باز نماید مهدی
از خلق جهان دل برباید مهدی
ای شیعه چنان منتظر مولا باش
گویی که همین جمعه بیاید مهدی

هم چاه  سر راه تو باید بکنیم
هم  این که ز انتظار تو دم  بزنیم
این نامه چندم است می خوانی تو؟
داریم  رکورد کوفه را می شکنیم؟!

ما اهل کجاییم که مهدی فاطمه تنهاست؟!

اگر برای آمدنش جمعه را وعده نکرده بود،
همین یک روز را هم به یادش نمی بودیم.

اگر با آمدن«آفتاب» از «خواب» بیدار شویم، نمازمان قضاست.

خدایا قبل از طلوع آفتاب بیدارمان کن.

کی شود در ندبه های جمعه پیدایت کنم
گوشه ای تنها نشینم تا تماشایت کنم
می نویسم روی هر گل نام زیبای تو را
تا که شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم.

همه گویند به امید ظهورش صلوات
ای خوش آنروز که گویند به شادی حضورش صلوات.

دلم به  مستحبی خوش است که جوابش واجب است: السلام علیک یا بقیه الله.....

گفتم امام  غایب را انتظار می کشم گفت: تو خود حاضری آیا؟!

دانم که تو از منتظرانت گله داری
سوگند به اشکی که تو در نافله داری
با یک نگه خود مس ما را تو طلا کن
آن دیده که روی تو ببیند تو عطا کن.

از عشق گفتیم و نمک گیر شدیم
تا ساحل چشمان تو سیر شدیم
گفتند غروب جمعه خواهی آمد
آن قدر نیامدی که ما پیر شدیم.

امشب نشسته  بر دلم غم های عالم
بی تو  گذشت این جمعه هم آقای عالم
این جمعه هم از تو خبر حتی نیامد
شب آمد و من ماندم و غم های عالم...

بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو
تمام عمر دوختم دو چشم خود را به راه تو
بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو
بدین امید زنده ام که گردم از سپاه تو.

مدیون ایزدم که مسیحای من شدی
با  سوز و اشک وارد دنیای من  شدی
اما خجل منم ز نگاهت ای مسیحای من
حیف از شما بود که تو آقای من شدی.

اللهم عجل لولیک الفرج

/ 6 نظر / 8 بازدید
فدایی گل زهرا

شهداء گمنامند ، و چه شهادتی با ارزش تر از گمنامیست؟؟؟ بیایید شهدارو بیشتر بشناسیم و آنها را از گمنامی دربیاوریم [گل] سلام و عرض ادب همسنگر گرامی [گل][گل][گل]

ܓ✿☆☆☆ سرزمین عاشقانܓ✿☆☆☆

____________ܓ✿☆☆☆ سرزمین عاشقانܓ✿☆☆☆ _ __________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ golestan22.blogfa.com __ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______ $$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ ܓ✿☆☆☆ سرزمین عاشقانܓ✿☆☆☆- $$$ ____http://golestan22.blogfa.com_____$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ ܓ✿☆☆☆ سرزمین عاشقانܓ✿☆☆☆- $$$$ ܓ✿☆☆☆ ___ € _______________ $$$$$ ܓ✿☆☆☆_________http://golestan22.blogfa.com/ ____________ܓ✿☆☆☆ سرزمین عاشقانܓ✿☆☆☆ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*

وبلاگی برای شیعیان

آه کشم دم به دم ، سیر کنم کو به کو تا به سر ِ کوی تو ، با تو شوم رو به رو خسته شدم از بهار با گل و باغم چکار جز گل ِ روی تـو ام ،نیست بـه بـاغ آرزو تا صفِ محشر دمد ، بوی گل از بسترم گر که بـه رویا شبی ، با تـو کنم گفتگو ای پـسر ِ فـاطمه ، ای به فـلک قـائمه بی تو حیاتِ همه،بسته به یک تار ِ مو چند کشم از درون،ناله ی یابن الحسن چند ز ِخون ِجگر ،چهره کنم شستشو اللهم عجل لولیک الفرج

نسیم سبز

در ميان حجره يا رب کيست غوغا ميکند شکوه زير لب ز بي رحمي دنيا ميکند همسرش از فرط شادي و شعف کف ميزند زين عمل خود را به عالم خوار و رسوا ميکند شهادت مظلومانه جوانترين شمع هدايت و نهمين بحر کرامت، تسليت و تعزيت

ايراني سلام

خورشید سپهر عدل و داد است جواد سر لوحه دفتر رشاد است جواد در جود و سخا کسی به پایش نرسد چون مظهر جود حق جواد است، جواد شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام ( جوادالائمه ) تسلیت باد التماس دعا