سخن آغازین6

کلاس انتظار

با نزدیک شدن سال تحصیلی دانش‌ آموزان لوازم‌ التحریر و وسایل مدرسه‌ی خود را خریداری کرده و لباس‌هایی نظیف و آراسته و شاید هم نو می‌پوشند و با شروع کلاس‌های درس با چه شوقی انتظار آمدن معلم و شروع درس جدید را می‌کشند و چه قدر از چهره‌هایشان پیداست که عاشق علم و کسب معرفتند.

آری روزی هم من و تو اشتیاق و انتظار ورود معلم و دست یافتن به مطالب جدید را داشتیم پشت نیمکت‌ها می‌نشینیم و با جان و دل علم می‌آموختیم و اکنون: مدعی آن هستیم که شاگردان کلاس انتظاریم اما تا چه اندازه خود را برای حضور در این کلاس آماده نموده‌ایم. آیا چیزی از درس‌هایی که معلمان پیشین (رسل و انبیایی و ائمه الهی) از بزرگترین کتاب درس زندگی (قرآن) به ما آموخته‌اند به یاد داریم.

نشود که آخر سال انتظار فرا رسد و ما از امتحانات معرفت سربلند بیرون نیاییم چرا که شاید فرصت دوباره نشستن سر کلاس انتظار و دوباره امتحان دادن نباشد.

چه بهتر که خود را آماده سازیم و خوب منتظرانی باشیم تا در انتهای سال که منتظران ممتاز را در مقابل مدیر مدرسه‌ی زندگی به صف می‌کشند سرافکنده نباشیم بلکه به گونه‌ای تلاش کرده و نیرویمان را به کار گرفته باشیم که مدال منتظران واقعی را بر گردن ما بیندازند.

/ 1 نظر / 10 بازدید
کوچه امید

امیدوارم که هممون از این امتحان معرفت سربلند بیرون بیایم در صف منتظران واقعی آقا صاحب عصر باشیم. الهی آمین