سلام بر بهار

ای بهار! کی ظهور می کنی؟

ای نسیم سرخوشی که از کرانه ها عبور می کنی!

ای چکاوکی که کوچ تا به جلگه ای دور می کنی!

آی ابر غم گرفته مهاجری که خاک تیره را!

آشنای تند بارش شبانه بلور می کنی!

ای ترنمی که پابه پای رود ها و آبشارها!

خلوت سواحل خموش را فضای شور می کنی!

آی راهیان! گر از دیار یار ما عبور می کنید!

پرسشی کنید از او که ای بهار! کی ظهور می کنی؟

/ 1 نظر / 6 بازدید