ویژگی های نسل منتظر

بسم رب المنتظر

ویژگی های یک نسل منتظر و وجوه تمایز آن با بقیه چیست؟

شهید مطهّری در پاسخ به این سؤال، در جایی گفته بود که بسیاری از آدم های خوب، صالحند نه مصلح. صالح شدن یک فرد، اصلاً ساده نیست و زحمت زیادی می طلبد ولی با مصلح فاصله دارد.

در قرآن کریم آمده:الذّین امنوا و عملوا الصّالحات لهم جنّاتٌ؛

و سپس در ادامه می فرماید، بسیاری هرچند ایمان دارند ولی عمل صالح انجام نمی دهند. باز در آیة 37 سورة فاطر آمده است، عده ای که وارد جهنم می شوند به خداوند عرضه می دارند: «ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً» یعنی اینان در دنیا اعمال حسنه ای داشته اند که صالح نبوده است. در آیة 37 سورة سبأ هم آمده است:

«اموال و اولادتان نمی توانند شما را به ما برسانند»، زیرا اینان برای اینکه خود را توجیه کنند می گویند ما دلمان پاک است و نیازی به انجام عمل صالح نداریم. به تصریح آیة «من آمن و عمل صالحاً لندخلنّهم فی الصّالحین»، مؤمنانی که به طور مداوم عمل صالح انجام دهند خداوند آنان را در زمرة صالحان قرار می دهد. حسن فعلی و فاعلی باید با هم جمع شود. شهید مطهّری با تفکیک میان مقام صالح و مصلح توصیف زیبایی از یاران امام حسین(ع) داشتند که آنان امام مصلح زمان خویش را یاری کردند. به نظر بنده، تا کسی خود، درجاتی از مصلح را نداشته باشد نمی تواند به مقام یاری مصلح برسد. رسیدن به این مراتب رشد کمالی واقعاً تلاش های جدّی می طلبد.

دربارة صد لعن و صد سلام زیارت عاشورا نکته ای وجود دارد که بیان آن در اینجا خالی از لطف نیست.

همان طور که می دانید، در قرآن کریم صد نام توقیفی خداوند وجود دارد؛ که نمی توان آنها را کم یا زیاد کرد. آیت الله جوادی آملی با استناد به همین مطلب در تفسیر آیه ای از سورة نوح که حدّ زن و مرد زنا کار بدون تفاوت قائل شدن در جنسیت، صد ضربه شلاق بیان می کند، می فرمایند: «چون زن و مرد زناکار به صد نام خداوند پشت کرده اند باید به ازای هر نام یک شلاق به آنها زده شود.» استنتاج بنده از این صحبت این بود که صد لعن زیارت عاشورا از این روست که دشمنان امام حسین(ع) به مظهر تامّ صد نام الهی پشت کرده اند و در مقابل، آنان که ایشان را یاری نمودند و همه چیز خویش را فدای ایشان کردند به صد نام خدا روی نمودند. بر همین اساس ما اگر بخواهیم نسل منتظر مصلحی که به صدنام خدا روی کند تربیت کنیم چقدر برنامه ریزی و تلاش می طلبد. ما صرفاً به نقل و تعریف اکتفا می کنیم؛ در حالی که اگر بخواهیم عمل کنیم، و چنین نتیجه ای بگیریم خیلی کار می طلبد.

لازم است این نکته را هم متذکر شوم که به تعبیر امام حسین(ع) یاران ایشان بهترین یاران بودند، و هیچ گاه کسی از حیث کمالات و مقامات به ایشان نخواهد رسید.

باز در همین رابطه می توان به ماجرای حضرت موسی و خضر(ع) اشاره کرد کهَ در قرآن اشاره شده حضرت موسی راهی بس طولانی را برای یافتن او پیمود. قرآن کریم با سه عبارت خضر نبی را معرفی می کند: «عبداً من عبادنا؛ بنده ای از بندگان ما»، «آتیناه رحمةً من عندنا؛ از رحمت خود به او داده بودیم»، «علّمناه من لدنّا علماً؛ علم خاصی را از ناحیة خود به او داده بودیم».

به روایات که مراجعه می کنیم می بینیم حضرت خضر، الآن در محضر امام زمان(ع) شرف حضور و خدمت دارد. این ویژگی های یک انسان برتر از دیدگاه قرآن می تواند الگویی برای نسل مطهّر باشد و غایت قابلیت های افراد را برای در یافت کمالات و رشد نشان دهد.

در صفحه 443 کتاب الغیبه نعمانی نیز روایتی از امام صادق(ع) در توصیف یاران حضرت مهدی(ع) آمده که قابل توجه است. می فرماید:

هنگامی که قائم قیام کند به تمام بلاد روی زمین کسی را روانه می سازد و به او می فرماید فرمان تو در کف دست توست؛ هروقت مشکلی برای تو پیش آمد که راه حلش را نمی دانستی و نمی دانستی چگونه حکم کنی، به کف دست خود بنگر و به آنچه در آن نوشته عمل کن. سپس حضرت، سپاهی به سمت قسطنطنیه گسیل می دارد. وقتی سپاهیان به کنار آب می رسند چیزی روی پاهایشان می نویسند و بر آب راه می روند. رومیان این صحنه را که می بینند می گویند: اینان که یاران اویند بر آب چنین راه می روند پس خود او چگونه خواهد بود؟!

نسلی که قرار است یاریگر امام زمان(ع) باشد چنین قابلیت هایی دارد. برنامه های ما در تربیت نسل منتظر باید به نحوی باشد که رشد جسمانی و روحانی او متناسب با نیازهای عصر ظهور و در راستای یاری امام عصر(ع) باشد

موعود - خرداد 1387، شماره 88 - تربیت نسل منتظر

گفت و گو با سرکار خانم همیز/ استاد و مشاور دانشگاه امیر کبیر

/ 0 نظر / 335 بازدید